Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Медсестринство
(освітній ступінь: магістр)

І МC-31

(навчальний план 2023 року)

ІІ МC-31

(навчальний план 2022 року)