Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Медсестринство
(освітній ступінь: магістр, форма навчання – денна)

І курс II семестр І МС31 

Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі
Англійська мова
Методологія наукової роботи
Клінічна патофізіологія
Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка
Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності
Клінічна імунологія та алергологія
Паліативна та хоспісна допомога
вибіркові навчальні дисципліни
Англійська мова
Проектний та ресурсний менеджмент

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Медсестринство
(освітній ступінь: магістр, форма навчання – денна)

ІІ курс ІІ семестр ІІ МС31

Психологія праці та управління
Соціальна медицина та медична статистика
Гострі стани та інтенсивна терапія
Хвороби цивілізації
Сімейна медицина
Менеджмент у медсестринстві
Військово-медична допомога (тактична медицина)
вибіркові навчальні дисципліни
Клінічне медсестринство в гінекології
Судова медицина
Посттравматичний стресовий розлад