Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Медсестринство
(освітній ступінь: магістр)

І МC – 31

 1. Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі
 2. Соціологія медицини
 3. Англійська мова
 4. Інформаційні технології в медицині
 5. Медична психологія
 6. Методологія наукової роботи
 7. Клінічна патофізіологія
 8. Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка
 9. Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності
 10. Клінічна імунологія та алергологія
 11. Паліативна та хоспісна допомога
 12. Дієтологія та дієтотерапія

ІІ МC-31

 1. Психологія праці та управління
 2. Соціальна медицина та медична статистика
 3. Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності
 4. Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
 5. Клінічне медсестринство в хірургії
 6. Клінічне медсестринство в педіатрії
 7. Клінічна імунологія та алергологія
 8. Гострі стани та інтенсивна терапія
 9. Хвороби цивілізації
 10. Сімейна медицина
 11. Військово-медична допомога (тактична медицина)
 12. Менеджмент у медсестринстві