Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Медсестринство
(освітній ступінь: магістр)

І МC – 31

ІІ МC-31