Нечипор Наталя Олександрівна

Нечипор Наталія Олександрівна

методист навчально-методичної частини

Федорик Володимир Михайлович

Федорик Володимир Михайлович

завідувач навчально-методичної частини

Ільчишин Ольга Володимирівна

Ільчишин Ольга Володимирівна

методист навчально-методичної частини

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЧАСТИНА

Адреса: м.Львів вул. Дорошенко, 70

КЗВО ЛОР  «Львівська медична академія   ім.Андрея Крупинського»

телефон: (032) 261 53 12

e-mail:  nmvlma70@gmail.com

Начальник:

Федорик Володимир Михайлович – кандидат філософських наук, доцент.

Методисти:

Нечипор Н.О. – методист.

Ільчишин О.В. – методист.

Музика О.І. – методист.

Стахера І.М. – методист.

Цюник Н.Я. – методист.

Про нас: навчально-методична частина (НМЧ) є структурним підрозділом КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» (далі – Академія), який:

 • узагальнює та аналізує стан освітнього процесу в академії, здійснює розробку напрямів його вдосконалення та впровадження в освітню діяльність;
 • здійснює контроль за якістю і ефективністю освітньої діяльності;
 • координує роботу всіх навчальних підрозділів у плануванні й організації освітнього процесу;
 • працює у тісній взаємодії з ректоратом, деканатами, кафедрами, іншими підрозділами Академії;
 • у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», Етичним кодексом лікаря та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН і МОЗ України стосовно вищої медичної освіти, Статутом Академії та Положенням про навчально-методичну частину;
 • відповідає за підготовку та надання інформації до Міністерства освіти і науки України та інших організацій.

НМЧ організовує свою роботу за такими напрямами:

 1. планування та організація освітнього процесу
 2. навчально-методична робота
 3. контроль ефективності та якості навчального процесу.

Головні функції НМЧ:

Планування та організація освітнього процесу:

 • аналіз нормативних документів щодо змісту і методів навчання, планування й організації освітнього процесу та запровадження їхніх вимог до освітньої діяльності Академії;
 • розробка положень, які регламентують роботу всіх навчальних підрозділів Академії;
 • розробка навчальних планів для забезпечення освітнього процесу;
 • контроль та аналіз розробки типових навчальних та робочих навчальних програм;
 • координація роботи всіх навчальних підрозділів щодо планування, організації, матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу;
 • узагальнення розрахунків навчального навантаження кафедр; підготовка на його основі пропозицій до штатного розпису професорсько-викладацького складу на наступний навчальний рік.

Навчально-методична робота:

 • аналіз, контроль та забезпечення стажування й підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • удосконалення  системи   забезпечення   якості  підготовки  фахівців  на основі  рейтингу  педагогічних  та  науково-педагогічних  працівників  та індексу науково-педагогічного потенціалу кафедр;
 • розробка пропозицій щодо підвищення мотивації праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, посилення зацікавленості студентів у якості навчання;
 • вивчення  і  узагальнення  досвіду  методичної  роботи  ВНЗ  України  та інших країн і його впровадження в Академії;
 • аналіз стану, узагальнення та поширення досвіду навчально-методичної роботи факультетів і кафедр Академії, розроблення пропозиції щодо її поліпшення;
 • аналіз стану інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу на факультетах і кафедрах Академії, розроблення пропозицій щодо його поліпшення;
 • координація методичної роботи кафедр, допомога у впровадженні інноваційних методів навчання, заходів модернізації навчального процесу та ефективного використання технічних засобів навчання; допомога у підготовці методичної документації, необхідної для забезпечення освітнього процесу;
 • розроблення методичних рекомендацій щодо організації та методичного забезпечення освітнього процесу;
 • аналіз та узагальнення досвіду організації самостійної роботи студентів (СРС), її інформаційно-методичного забезпечення, розроблення пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організації та методики СРС;
 • організація і проведення педагогічних експериментів з впровадження та оцінки ефективності нових технологій навчання, нових форм і методів організації освітнього процесу;
 • аналіз результатів педагогічних експериментів, розроблення рекомендацій з їх реалізації в освітньому процесі;
 • організація і проведення науково-методичних конференцій і семінарів;
 • аналіз стану забезпеченості студентів і викладачів навчально-методичною літературою;
 • підготовлення інформаційних листів, аналітичних оглядів та публікацій з основних напрямків роботи НМЧ..

Контроль ефективності та якості навчального процесу:

 • облік педагогічного навантаження викладачів;
 • організація та проведення ректорських контрольних робіт;
 • розроблення пропозицій щодо організації контролю результатів навчання студентів, впровадження рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності студентів, аналізу результатів контролю якості підготовки.