Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

І курс І МС22

1. Українська мова
2. Історія та культура України
3. Англійська мова
4. Філософія
5. Біологічна хімія
6. Клінічна фармакологія з токсикологією
7. Обстеження та оцінка стану здоровꞌя людини
8. Економіка охорони здоровꞌя. Маркетинг медичних послуг
9. Медичне та фармацевтичне товарознавство
10. Менеджмент та лідерство в медсестринстві
11. Клінічне медсестринство:
– у внутрішній медицині
– в хірургії
– в педіатрії
12. Психічне здоровꞌя
вибіркові навчальні дисципліни
13. Біоетика
14. Епідеміологія
15. Англійська мова
16. Клінічне медсестринство в професійній патології

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

І курс І МС21

1. Історія та культура України
2. Англійська мова
3. Медична хімія
Біонеорганічна хімія
Біоорганічна хімія
Фізична та колоїдна хімія
4. Медична та біологічна фізика
5. Латинська мова та медична термінологія
6. Анатомія людини
7. Фізіологія
8. Біологічна хімія
9. Фармакологія та медична рецептура
10. Фізичне виховання
11. Основи медсестринства
вибіркові навчальні дисципліни
12. Медичний туризм
13. Основи психології та міжособове спілкування
14. Англійська мова
15. Історія медицини та медсестринства

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

ІІ курс ІІ МС21

1. Українська мова
2. Патоморфологія та патофізіологія
3. Мікробіологія
4. Фізичне виховання
5. Основи медсестринства
6. Медсестринство у внутрішній медицині
7. Медсестринство в педіатрії
8. Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології
9. Медсестринство в інфектології
вибіркові навчальні дисципліни
10. Англійська мова
11. Інформаційні технології в медицині
12. Англійська мова
13. Медсестринство в стоматології

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

ІІІ курс ІІІ МС21

1. Філософія
2. Медсестринство у внутрішній медицині
3. Медсестринство в педіатрії
4. Медсестринство в хірургії
5. Медсестринство в інфектології
6. Медсестринство в акушерстві
7. Медсестринство в гінекології
8. Медсестринство в онкології та паліативна медицина
9. Медсестринство в сімейній медицині
вибіркові навчальні дисципліни
10. Конфліктологія
11. Медсестринська етика та деонтологія
12. Медична паразитологія з ентомологією
13. Хвороби цивілізації

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

ІV курс ІV МС21

1. Медсестринство в сімейній медицині
2. Медична та соціальна реабілітація
3. Анестезіологія та реаніматологія
4. Клінічна фармакологія з токсикологією
5. Обстеження та оцінка стану здоров’я людини
6. Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг
7. Медичне та фармацевтичне товарознавство
8. Менеджмент та лідерство в медсестринстві
9. Клінічне медсестринство
– у внутрішній медицині
-в хірургії
-в педіатрії
10. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
11. Охорона праці в галузі
вибіркові навчальні дисципліни
12. Медсестринство в дерматології та венерології
13. Психічне здоровꞌя
14. Медсестринство в психіатрії та наркології
15. Епідеміологія