Положення про Студентське наукове товариство

     Нова концепція вищої освіти пріоритетом вважає   формування творчої особистості, здатної до саморозвитку та інноваційної діяльності  Все це є передумовою для збільшення потреби в спеціалістах, які здатні не лише співіснувати з навколишнім середовищем, але й освоювати  його й орієнтуватися в новому інформаційному просторі. 

     У ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» розроблена і працює комплексна багаторівнева система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка визначає поетапно-ступеневий підхід до формування кадрового потенціалу навчального закладу: Студентське наукове товариство, Рада молодих вчених, Вчена рада.

     Надзвичайно важливим елементом є Студентське наукове товариство, діяльність якого спрямовується на всебічне сприяння розвитку медичної науки, захист наукових і професійних інтересів студентів, підготовку перспективних науково-педагогічних кадрів у відповідності з викликами сучасних євро-інтеграційних процесів у вищій медичній освіті та охороні здоров’я.

     Тому, Студентське наукове товариство має стати невід’ємною складовою навчального процесу, забезпечуючи формування у молоді наукового світогляду,  творчого мислення та індивідуальних здібностей у вирішенні практичних завдань. 

     Відбулось засідання Студентського наукового товариства. Студенти обмінялись своїми ідеями, пропозиціями, напрацюваннями і запланували наступні кроки своєї роботи.

 

засідання Студентського наукового товариства

засідання Студентського наукового товариства