Керівництво

Ректор

Кривко Юрій Ярославович

Кривко Юрій Ярославович

доктор медичних наук, професор

Проректор з навчальної роботи

Сойка Лариса Дмитрівна

Сойка Лариса Дмитрівна

кандидат хімічних наук

Проректор з наукової роботи

Стоколос – Ворончук Оксана Олександрівна

Стоколос – Ворончук Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент

Проректор з виховної роботи

Юристовська Наталія Ярослававівна

Юристовська Наталія Ярославівна

доктор філософії з державного управління

проректор з розвитку та міжнародних зв’язків

Согуйко Юрій Романович

Согуйко Юрій Романович

кандидат медичних наук

помічник ректора з господарської роботи

декан факультету 1

Безкоровайна Уляна Юріївна

Безкоровайна Уляна Юріївна

доктор філософії з державного управління

декан факультету 2

Дуб Наталія Євстахіївна

Дуб Наталія Євстахіївна

кандидат наук з державного управління

завідувач навчально-методичної частини

Федорик Володимир Михайлович

Федорик Володимир Михайлович

кандидат філософських наук, доцент