Спеціальність: 224 Технології медичної діагностики та лікування

ОПП Лабораторна діагностика

Освітній ступінь: бакалавр

 Спеціальність: 224 Технології медичної діагностики та лікування

ОПП Лабораторна діагностика

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр