Спеціальність: 223 Медсестринство

ОПП Медсестринство

Освітній ступінь: магістр

Спеціальність: 223 Медсестринство

ОПП Сестринська справа

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність: 223 Медсестринство

ОПП Сестринська справа

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Спеціальність: 223 Медсестринство

ОПП Акушерська справа

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр