Спеціальність: 221 Стоматологія

ОПП Стоматологія

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Спеціальність: 221 Стоматологія

ОПП Стоматологія ортопедична

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр