Студентське самоврядування

     Студентське самоврядування ”Львівської медичної академії ім. Андрея крупинського” ставить за мету продовження розвитку студентського самоврядування та залучення ще більшої кількості студентів до співпраці у його відділах. Адже сьогодні як ніколи студентське самоврядування займає важливу ланку у нашому житті. Важливим також є той аспект, що для прийняття рішень, котрі стосуються студентства загалом повинні долучатися усі студенти, які мають свою думку щодо певного питання, та пропозиції вирішення проблем.

     Студентська рада – це не одна людина! Це всі студенти, які навчаються у стінах нашої медичної академії . І думка кожного, повинна бути врахована.

     Органи студентського самоврядування Львівської медичної академії ім. Андрея Крупинського  сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Рішення студентського самоврядування мають дорадчий характер.

     Українське законодавство забезпечує обов’язкову участь студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях у системі вищої освіти. Часткові зміни до Закону України «Про вищу освіту» передбачають зміцнення правового становища студентських і представницьких органів, наділення їх ширшими та краще юридично захищеними правами, а також підвищення кількісного представництва студентів в усіх органах управління інституту.

     Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів; сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями та ін.

структура студентського самоврядування

Левіновський Олексій

Голова студентського самоврядування.

Навчається на ІІ курсі відділення «Стоматологія – молодший бакалавр»

Електронна адреса: hard.jazz.rock@gmail.com

Контактний номер телефону : 0632094692

Левіновський Олексій

голова студентського самоврядування.

Бутовська Адріана

Заступник голови студентського самоврядування.

Навчається на ІІ курсі відділення «Сестринська справа – молодший бакалавр»

Електронна адреса: abutovska3@gmail.com

Контактний номер телефону : 0680573968

Бутовська Адріана

заступник голови студентського самоврядування

Коваль Вікторія

Голова студентського самоврядування на факультеті №1. Навчається на ІІ курсі відділення «Лабораторна діагностика – молодший бакалавр» Електронна адреса: viktoria.koval00@gmail.com Контактний номер телефону : 09335623138

Коваль Вікторія

голова студентського самоврядування на факультеті №1

Вінславська Анастасія

Голова студентського самоврядування на факультеті №2.

Навчається на ІІ курсі відділення «Сестринська справа – молодший бакалавр»

Електронна адреса: a.vinslavska@gmail.com

Контактний номер телефону : 0981166858

Вінславська Анастасія

голова студентського самоврядування на факультеті №2

Кручко Дмитро

Голова зборів ППО студентів.

Навчається на І курсі відділення «Сестринська справа – молодший бакалавр»

Електронна адреса: Kruchkodima9@gmail.com

Контактний номер телефону : 0980745761

Кручко Дмитро

голова зборів ППО студентів

Марціновська Інна

Секретар голови зборів ППО студентів.

Навчається на І курсі відділення «Сестринська справа – молодший бакалавр»

Електронна адреса: innamartinovska@gmail.com

Контактний номер телефону : 0968140399

Марціновська Інна

секретар голови зборів ППО студентів

Подільчак Уляна

Голова спортивного відділу студентського самоврядування.

Навчається на ІІ курсі відділення «Акушерство – молодший бакалавр»

Електронна адреса: podilchack@icloud.com

Контактний номер телефону : 0930004179

Подільчак Уляна

голова спортивного відділу студентського самоврядування

Рейтеровська Аліна

Голова культурно-масового відділу студентського самоврядування.

Навчається на ІІ курсі відділення «Сестринська справа – бакалавр»

Електронна адреса: alinareite@gmail.com

Контактний номер телефону : 0631761578

Рейтеровська Аліна

голова культурно-масового відділу студентського самоврядування

Богуцька Марія

Голова організаційного відділу студентського самоврядування.

Навчається на ІІ курсі відділення «Лабораторна діагностика – молодший бакалавр»

Електронна адреса: bbogutska@gmail.com

Контактний номер телефону : 0932557259

Богуцька Марія

голова організаційного відділу студентського самоврядування

Теклішин Іван

Голова наукового відділу студентського самоврядування.

Навчається на ІІ курсі відділення «Стоматологія ортопедична – молодший бакалавр»

Електронна адреса: ngtu13@gmail.com

Контактний номер телефону : 0993896645

Теклішин Іван

голова наукового відділу студентського самоврядування