Студентське самоврядування

     Студентське самоврядування ”Львівської медичної академії ім. Андрея крупинського” ставить за мету продовження розвитку студентського самоврядування та залучення ще більшої кількості студентів до співпраці у його відділах. Адже сьогодні як ніколи студентське самоврядування займає важливу ланку у нашому житті. Важливим також є той аспект, що для прийняття рішень, котрі стосуються студентства загалом повинні долучатися усі студенти, які мають свою думку щодо певного питання, та пропозиції вирішення проблем.

     Студентська рада – це не одна людина! Це всі студенти, які навчаються у стінах нашої медичної академії . І думка кожного, повинна бути врахована.

     Органи студентського самоврядування Львівської медичної академії ім. Андрея Крупинського  сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Рішення студентського самоврядування мають дорадчий характер.

     Українське законодавство забезпечує обов’язкову участь студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях у системі вищої освіти. Часткові зміни до Закону України «Про вищу освіту» передбачають зміцнення правового становища студентських і представницьких органів, наділення їх ширшими та краще юридично захищеними правами, а також підвищення кількісного представництва студентів в усіх органах управління інституту.

     Основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів, створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів; сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями та ін.

Положення про студентське самоврядування

Положення про студентську конференцію

Положення про студудентські обєднання, школи, гуртки, клуби

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу

Правила поведінки здобувачів Львівської медичної академії

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

План роботи студентського самоврядування КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» на 2023-2024 н.р.

План роботи студентського самоврядування КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» на 2022-2023 н.р.

План роботи Студентського самоврядування ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А.Крупинського» на I семестр 2021-2022 н.р

План роботи Студентського самоврядування ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А.Крупинського» на ІI семестр 2021-2022 н.р

План роботи студентського самоврядування КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» на 2020-2021 н.р.

Протокол №1-8 2021-2022р

Протоколи №1-8 2022-2023р

Протоколи №1-8 2020-201р

склад студентського самоврядування

Склад студентського самоврядування

Богдан Дрогомирецький

Богдан Дрогомирецький

Голова студентського самоврядування Академії

Мочурад Роксолана

Мочурад Роксолана

Заступник голови студентського самоврядування Академії

Ткач Вікторія – Ірина

Ткач Вікторія – Ірина

Секретар студентського самоврядування Академії

Травнікова Соломія

Травнікова Соломія

Керівник волонтерського сектору студентського самоврядування Академії

Луцишин Катерина

Луцишин Катерина

Керівник спортивного сектору студентського самоврядування Академії

Денека Оксана

Денека Оксана

Керівник наукового сектору студентського самоврядування Академії

Іваськевич Анна

Іваськевич Анна

Керівник соціального сектору студентського самоврядування Академії

Глушкова Владислава

Глушкова Владислава

Керівник культурно-масового сектору студентського самоврядування Академії

Гаєвський Ярослав

Гаєвський Ярослав

Член студентського самоврядування Академії

Верещак Анна

Верещак Анна

Член студентського самоврядування Академії

Білинська Оля

Білинська Оля

Член студентського самоврядування Академії