Факультет 1

Безкоровайна Уляна Юріївна

Декан факультету

кандидат наук з державного управління, доцент

Безкоровайна Уляна Юріївна

Адреса деканату:

79000 м. Львів, вул. Дорошенка, 70

Телефон: (0322) 261-51-47

E-mail:   f1@lma.edu.ua

                dekanat1lma@i.ua

Місія факультету: підготовка висококваліфікованих фахівців нового типу, конкурентоспроможних на світовому ринку праці, здатних вільно орієнтуватися не тільки в сфері своєї спеціалізації, але й в суміжних сферах, швидко й легко адаптуватися до стрімких змін у соціумі, а також бути високоосвіченими особистостями, що фахово володіють практичними навиками.

Ми створюємо умови для отримання студентами якісної європейської освіти та розвитку таких якостей, як професіоналізм, активність, мобільність, почуття відповідальності, уміння працювати, приймати самостійні рішення, поважати працю, постійно самовдосконалюватись та розвивати культуру міжособистісного спілкування.

Рик Тетяна Миколаївна

Рик Тетяна Миколаївна

Заступник декана факультету

Шегедин Анастасія Святозарівна

Шегедин Анастасія Святозарівна

Старший інспектор деканату

Черкес Ірина

Черкес Ірина

Голова студентського самоврядування факультету