Факультет 1

Безкоровайна Уляна Юріївна

Декан факультету

Безкоровайна Уляна Юріївна

кандидат наук з державного управління

Заступник декана факультету: Рик Тетяна Миколаївна
(асистент кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології)

Старший інспектор деканату: Шегедин Анастасія Святозарівна

Шегедин Анастасія Святозарівна

Секретар Вченої ради факультету: Семененко Ольга Ярославівна

Голова студентського самоврядування факультету: Коваль Вікторія 

Громадський декан від студентів: Шегедин Анастасія

Адреса деканату: 79000,  м. Львів вул. Дорошенка, 70.

Телефон деканату: (0322) 261-51-47

Службовий e-mail: dekanat1lma@i.ua

    Факультет 1 Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського готує медичні кадри для різних сфер медицини.

     Основною місією факультету 1 є підготовка висококваліфікованих фахівців нового типу, конкурентоспроможних на світовому ринку праці, здатних вільно орієнтуватися не тільки в сфері своєї спеціалізації, але й в суміжних сферах, швидко й легко адаптуватися до стрімких змін у соціумі, а також бути високоосвіченими особистостями, що фахово володіють практичними навиками.

     На факультеті 1 створені всі відповідні умови для отримання студентами якісної європейської освіти та розвитку таких якостей, як професіоналізм, активність, мобільність, почуття відповідальності, уміння працювати, приймати самостійні рішення, поважати працю, постійно самовдосконалюватись та розвивати культуру міжособистісного спілкування.

Зразки документів

На факультеті надаються освітні послуги за освітніми програмами

 • Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація Сестринська справа, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр, бакалавр.
 • Спеціальність 224  Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація Лабораторна діагностика, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, бакалавр.
 • Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація. Освітньо-професійна програма Фармація (освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

Візії роботи факультету

 • Висока якість освітнього процесу
 • Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу
 • Співпраця з усіма стейкхолдерами щодо організації освітнього процесу
 • Наявні чіткі та зрозумілі правила і процедури, що регулюють права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу
 • Забезпечення абсолютної підтримки усіх стейкхолдерів: освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної, соціальної тощо
 • Сприяння безперервному професійному розвитку викладачів, стимулювання розвитку викладацької майстерності та особистісному зростанню
 • Студентоцентрований підхід
 • Наявна прозора процедура формування індивідуальної освітньої траекторії
 • Якісна практична підготовка здобувачів вищої освіти
 • Підтримка діяльності студентського самоврядування факультету
 • Наявні чіткі і зрозумілі політика та процедури вирішення конфліктних ситуацій
 • Повага, дотримання, пропаганда принципу академічної доброчесності
 • Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією освітньої діяльності
 • Формування soft-skills у всіх учасників освітнього процесу
 • Діджіталізація освітнього освітнього процесу: використання гугл-форм, вайбер-груп, соцмереж, скайп-нарад, перехід на електронний документообіг (електронні журнали, електронні портфоліо, електронний банк робочих навчальних програм, наукових здобутків викладачів та студентів тощо).

Старостою академічної групи є представник деканату та Студентської ради з організації навчального процесу в академічній групі. Староста відповідає за участь групи у всіх важливих заходах, організованих ректоратом, деканатом та Радою студентів або від їх імені.

Староста призначається відповідно до розпорядження декана. Студенти академічної групи пропонують список кандидатів. Список повинен затвердити куратор групи та голова студентського самоврядування факультету. Помічник старости також затверджується деканатом.

Староста повинен бути одним з найкращих студентів групи, які мають хороші манери. Студенти повинні поважати староста і покладатися на нього. Староста – це відповідальна людина, хороший організатор.

Керівник  академічної групи повинен допомагати студентам працювати, як одна команда, організовувати навчальний процес, контактувати з батьками студента, якщо у студента є якісь проблеми, які потрібно вирішити. Куратором академічної групи може бути викладач, який має надзвичайні педагогічні навички, позитивний вплив на студентів, є хорошим організатором.

Старости факультету №1 2021-2022 н.р

23.08.2022 Нехай завжди гордо майорить над Україною жовто-блакитний стяг Волі та Єдності Українського народу.
Працюємо задля Перемоги!
Вчимося задля Перемоги!
З Днем Державного Прапора України 🇺🇦!

Студенти Академіі долучилися до святкування Дня українськоі хустки, але цього року дистанційно.

День украінськоі хустки

Випускники факультету 1 Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського залишили приємний подарунок для викладачів та студентів.

Рядками вас… “кличуть знов нові дороги,
Під ноги стеляться путі”…
Пишаємось вами, красуні!
Автор вірша: Надія Красоткіна

Жестове виконання:
Приліпко Аліна
Сохацька Любов
Павлюк Галина
Кашуба Софія