Пріоритетні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського:

1.Медсестринство.
Галузь знань 22 Охорона здоров’я Спеціальність 223 Медсестринство
2. Лабораторна діагностика
Галузь знань 22 Охорона здоров’я Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
3. Фармація
Галузь знань 22 Охорона здоров’я Спеціальність 226 Фармація. Промислова фармація

Основні тематичні напрями наукової діяльності:

  • розвиток фундаментальних і прикладних досліджень в процесі підготовки медичних працівників для потреб держави;
  • інноваційні методи експрес-оцінки рівня психічного здоров’я студентів у дослідженні ефективності навчальних програм та можливості його(здоров’я) корекції;
  • підготовка нового покоління кваліфікованих фахівців фармацевтичної та медичної галузі;
  • підтримка налагодження міжнародних контактів та їхнє розширення за рахунок грантових проектів з Європейських студій: + та подібних з особливимнаголосом на процесах євроінтеграції, що сприятимуть;
  • інтегроване інклюзивне навчання в освітньому просторі закладів медичної освіти;
  • проведення наукових заходів із міжнародною та всеукраїнською участю;
  • активізація наукової роботи молодих учених та здобувачів вищої освіти, мотивація студентів до наукової діяльності.

НАУКОВІ ТЕМАТИКИ КАФЕДРАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Кафедра внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я : Удосконалення функціональних обов’язків сестри/брата медичного в контексті реформування охорони здоров’я в Україні

Кафедра фундаментальних дисциплін:  Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних працівників

Кафедра хірургічних дисциплін та невідкладних станів:  Розробка інноваційних методик підготовки сестри/брата медичних в контексті формування фахових компетентностей

Кафедра клінічного медсестринства, акушерства та гінекології: 1) Способи ранньої післяопераційної реабілітації пацієнтів; 2) Визначення та оцінка загального рівня соматичного здоров’я студентів та школярів і вплив фізичної активності на нього

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін: Соціокультурна компетентність як складова професійної конкурентоспроможності медика

Кафедра лабораторної медицини: Управління якістю підготовки фахівців спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» на основі комплексних досліджень в умовах реформування медико-лабораторної служби

Кафедра фармакології: Формування фахових компетентностей у спеціалістів аптек та закладів охорони здоров’я

Кафедра психічного та фізичного здоров’я: Медична реабілітація у збереженні та відновленні фізичного та психічного здоров’я