Спеціальність 226 Фармація, Промислова фармація
Освітньо-професійна програма Фармація
(освітній ступінь: бакалавр)

І ФМ-21

(навчальний план 2022 року)

 1. Історія та культура України
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 4. Філософія
 5. Вища математика і статистика
 6. Загальна і неорганічна хімія
 7. Органічна хімія
 8. Фізична та колоїдна хімія
 9. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 10. Біологія з основами генетики
 11. Анатомія та фізіологія людини
 12. Історія фармації
 13. Фізичне виховання
 14. Латинська мова

ІІ ФМ-21

(навчальний план 2020 року)

 1. Філософія
 2. Органічна хімія
 3. Аналітична хімія
 4. Біологічна хімія
 5. Фармацевтична ботаніка
 6. Технологія ліків
 7. Гігієна у фармації та екологія
 8. Мікробіологія з основами імунології
 9. Патологічна фізіологія
 10. Організація та економіка фармації

ІІI ФМ-21

(навчальний план 2020 року)

 1. Технологія ліків
 2. Фармакогнозія
 3. Фармацевтична хімія
 4. Фармакологія
 5. Організація та економіка фармації
 6. Інформаційні технології у фармації
 7. Медичне та фармацевтичне товарознавство
 8. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
 9. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

І ФМ-22

(навчальний план 2022 року)

 1. Історія та культура України
 2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 3. Філософія
 4. Вища математика і статистика
 5. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 6. Патологічна фізіологія
 7. Біологічна хімія
 8. Фармакологія
 9. Фармакогнозія
 10. Фармацевтична хімія
 11. Технологія ліків
 12. Організація та економіка фармації