Спеціальність 226 Фармація, Промислова фармація
Освітньо-професійна програма Фармація
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

I курс ІІ семестр І ФМ21

Спеціальність 226 Фармація, Промислова фармація
Освітньо-професійна програма Фармація
(освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна)

II курс ІІ семестр ІI ФМ21