Спеціальність 226 Фармація, Промислова фармація
Освітньо-професійна програма Фармація
(освітній ступінь: бакалавр)

І ФМ-21

(навчальний план 2022 року)

ІІ ФМ-21

(навчальний план 2020 року)

ІІI ФМ-21

(навчальний план 2020 року)

І ФМ-22

(навчальний план 2022 року)