11 клас

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 2 роки 5 міс.)

І АК -11

ІІ АК -11

ІІІ АК -11

9 клас

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 3 роки 5 міс.)

І АКф 1

ІІ АКф 1

 1. Основи фармакології та медичної рецептури
 2. Основи латинської мови з медичною термінологією
 3. Основи медичної генетики
 4. Анатомія людини
 5. Фізіологія людини
 6. Основи мікробіології з імунологією
 7. Основи психології та міжособове спілкування
 8. Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка
 9. Акушерство
 10. Інфектологія з курсом епідеміології
 11. Основи охорони праці та охорона праці в галузі

ІІI АКф 1