Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа

І курс ІІ семестр І АК11