Екскурсія в музей анатомії Львівського медичного університету імені Данила Галицького

   Кафедра фундаментальних дисциплін провела дві екскурсії до музею анатомії Львівського медичного університету імені Данила Галицького. Екскурсантами були студенти групи 1МС-21, а організаторами та екскурсоводами зав. каф. доцент Сопнєва Н.Б. та доцент Адамович О.О. Дата екскурсії – 12 і 14 березня. Дощ.

   Відвідання музею анатомії для майбутніх медичних сестер – це не лише відпочинок від звичайних навчальних занять, але й важлива частина підготовки до майбутньої професії. Під час цієї екскурсії студенти мали унікальну можливість поглибити своє розуміння анатомії людського тіла через спостереження за реальними анатомічними препаратами та моделями. Вони отримали можливість розглянути органи та системи організму в контексті їхньої будови та функцій, що надає цінний практичний досвід перед майбутньою роботою в медичній сфері.

   Крім того, відвідування музею анатомії сприяло формуванню етичних цінностей у студентів, нагадуючи про важливість поваги до людського тіла та відповідального ставлення до медичної практики. Така практика сприяє не лише професійному зростанню, а й розвитку особистості, роблячи майбутніх медичних сестер більш обізнаними, уважними та етичними у своїй професійній діяльності.