Засідання робочої групи щодо обговорення ОП «Медсестринство»

   21 березня 2024 року в ЛМА відбулася друга зустріч робочої групи з перегляду ОП «Медсестринство».

   На зустрічі були присутні: Дуб Н.Є. – гарант ОП, Сойка Л.Д – проректор з навчальної роботи; БезкоровайнаУ.Ю. – декан факультету 1; Неділько Р.В. – завідувач кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я; Нечипор Н.О. – методист Академії; Похмурський В.В. – завідувач кафедри хірургічних дисциплін та невідкладних станів; Куксенко І.В. – викладач кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології; Сопнєва Н.Б. – завідувач кафедри фундаментальних дисциплін; Голянська Л. – головна медична сестра ВП «Лікарня Святого Пантелеймона» КНП «1 територіальне медичне об’єднання м. Львова».Мацько Д. – здобувач вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, ОПП «Медсестринство», група ІІ МС 31; Юрцунь Ю., Шопа Ю., Денека О., Шегедин Н., Карпин Х., Лапан О. – здобувачі вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, ОПП «Медсестринство», група І МС 31.

   Обговорювали пропозиції учасників освітнього процесу та стейкхолдерів щодо внесення змін до ОП в 2024 році. Куксенко І.В., Неділько Р.В., Безкоровйана У.Ю. запропонували внести в ОП 2024 року ОК: Менеджмент медсестринської діяльності у внутрішній медицині, Менеджмент медсестринської діяльності в хірургії, Менеджмент медсестринської діяльності в педіатрії.

  Провели презентацію вибіркових компонент для здобувачів І курсу ОП на 2024-2025 н.р.

  Постановили:

  • Внести запропоновані пропозиції в проєкт ОП «Медсестринство» 2024 та подати Проєкт на розгляд Вченої ради факультету 2.
  • Розмістити Проєкт ОП 2024 року на сайті Академії разом з google-формами опитувань для громадського обговорення.