Ярмарок вибіркових компонентів для здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Медсестринство» освітнього ступеня магістр

    Ярмарок вибіркових компонентів для здобувачів освіти першого року навчання на факультеті 2 завершила зустріч-презентація вибіркових компонентів для студентів освітньо-професійної програми «Медсестринство» освітнього ступеня магістр групи І МС 31.

    Здобувачам освіти освітнього ступеня магістр були запропоновані презентації сучасних та актуальних вибіркових освітніх компонентів, які мають на меті сприяти реалізації студентоцентрованого підходу в освітньому процесі в Академії та посилити здобуття загальних та спеціальних (фахових) компетентностей та досягнення програмних результатів навчання.