Шановні колеги!

На цій сторінці ми можемо обмінюватися методичними надбаннями своїх кафедр! Ми розміщуватимемо доповіді, презентації, посилання на цікаві статті, сайти. Ці матеріали стануть в нагоді при підготовці до заходів методичного спрямування кафедри.

 

К.н. держ. упр. Безкоровайна Уляна Юріївна.  Формування soft-skills здобувачів вищої освіти на основі компетентнісного підходу (презентація)

К.н.держ.упр. Дуб Наталія Євстахіївна. Про формування soft-skills в усіх учасників освітнього процесу у Львівській медичнійАкадемії іменіАндрея Крупинського.

К.н.держ.упр. Дуб Наталія Євстахіївна. Конфлікти в освітньому середовищі: викладач студент.

К.н.держ.упр. Дуб Наталія Євстахіївна. Академічна мобільність як інструмент побудови індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти.

К.. держ. упр. Неділько Роксолана Володимирівна. Впровадження неформальної освіти викладачами кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я. (Презентація)

К.н.держ.упр. Неділько Роксолана Володимирівна. Про досвід розробки силабусів на кафедрі внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я.

К. н. держрж. упр. Неділько Роксолана Володимирівна. Особливості викладання у воєнний час. Методичні рекомендації.

К. н. держрж. упр. Неділько Роксолана Володимирівна. Методичні інновації у викладанні клінічних дисциплін у воєнний час. 

К. н. держрж. упр. Неділько Роксолана Володимирівна. Впровадження інноваційних форм та методів проведення занять: навчальні тренінги, коучингові та фасилітаторські технології в освітньому процесі.

К. н. держрж. упр. Неділько Роксолана Володимирівна. Неформальна освіта: сутність та особливості зарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

К.н.держ.упр. Дуб Наталія Євстахіївна. Про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.