Шановні колеги!

На цій сторінці ми можемо обмінюватися методичними надбаннями своїх кафедр! Ми розміщуватимемо доповіді, презентації, посилання на цікаві статті, сайти. Ці матеріали стануть в нагоді при підготовці до заходів методичного спрямування кафедри.

К.н.держ.упр. Дуб Наталія Євстахіївна. Про формування soft-skills в усіх учасників освітнього процесу у Львівській медичнійАкадемії іменіАндрея Крупинського.

К.н.держ.упр. Дуб Наталія Євстахіївна. Конфлікти в освітньому середовищі: викладач студент.

К.н.держ.упр. Дуб Наталія Євстахіївна. Академічна мобільність як інструмент побудови індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти.

К.н.держ.упр. Неділько Роксолана Володимирівна. Про досвід розробки силабусів на кафедрі внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я.

К.н.держ.упр. Дуб Наталія Євстахіївна. Про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.