Федорик Володимир Михайлович

Федорик Володимир Михайлович

кандидат філософських наук, доцент. Завідувач навчально-методичної частини Академії.

Освіта:

Київський національний університет імені Т.Шевченка, філософський ф-т.

Професійна діяльність:

Перший проректор Бердянського державного педагогічного університету (2010-2015), завідувач кафедри філософії, соціології та культурології БДПУ (2002-2005), проректор з наукової та виховної роботи БДПУ (1996 – 2002). Тричі обирався депутатом Бердянської міської  Ради. Заступник Бердянського Міського Голови – 1994-1996 р. – сфера відповідальності: система охорони здоров’я, освіта, курортна інфраструктура.

Нагороди та подяки: Грамоти та Подяки Міністерства освіти і науки України, Запорізької обласної державної адміністрації, Бердянської міської Ради, та обласної ради профспілок . За волонтерську роботу у зоні АТО нагороджувався грамотами від командирів військових частин ЗСУ, добровільних батальйонів.   Нагороджений медаллю УПЦ КП «За жертовність і любов до України».

Сфера наукових досліджень:

Тема наукових досліджень – «Методологія і методика прогнозування громадської думки». Близько 50 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 2 наукових монографії. В активі – 27 соціологічних досліджень, у тому числі за замовленням посольства Данії в Україні, гранту USID, «Irex Pro Media»

Публікації:

Монографії:

  1. А.К. Баханов, Б.Я.Бузов, В.М.Федорик та ін.. Соціально-філософські аспекти трансформацій в сучасному суспільстві: Монографія / За ред. канд. філос. наук В.І. Дуденок. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2008. – 250 с.
  2. О. О. Сердюк, М. В. Алфьорова, В.М.Федорик та ін.. Ціннісно-смисловий універсум людини: Монографія / За ред. канд. філос. наук О. О. Сердюк, — Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. — 290 с.

Статті:

  1. Матросова Ю.Б Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Трансплантація органів: Стереотипи жителів Львівської області // Матеріали ІІ регіональної студентської науково-прктичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук» (м.Львів, 21 травня 2020 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020.- С. 142 – 151.
  2. В.В.Чугунов, О.Ф.Пиронкова, Н.В.Данилевская, В.А.Курило В.М.Федорик. Пути трансформации и адаптации образовательных инструментов к современным условиям //Запорожский медицинский журнал. №1 (76) 2013. С.115 – 118.
  3. О.Ф.Пиронкова, В.М.Федорик. Субкультуральные и дидактические детерминанты представлений о психически больных: социологический анализ //Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – № 2. С. 73-77.
  4. В.М.Федорик, Сопнєва Н.Б. Вплив соціальних факторів на інтенсивність проявів стресових станів у студентів педагогічного вишу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: збірник наукових праць. – Х.: УІПА, 2013. – Вип.40-41. С.253 – 261.
  5. В.М.Федорик,  Сопнєва Н.Б. Психологічні стреси у студентів педагогічного ВУЗу: досвід соціологічного аналізу // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здорове довкілля – здорова нація». – Бердянськ, 2013. – С. 130-133.