Ільчишин Ольга Володимирівна

Ільчишин Ольга Володимирівна

Освіта:
 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», 2020 р., 223 Медсестринство, магістр медсестринства.

ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2020 р., медичний та фармацевтичний менеджмент, магістр.

Сфера наукових досліджень:

Особливості медсестринського процесу при наданні медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворювання легень та бронхіальну астму.

Публікації:

  1. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Еволюція наукових поглядів діагностики, лікування та роль сестри медичної при патології підшлункової залози // Український науково-практичний журнал «Буковинський медичний вісник». – Чернівці. – Том 23, №4 (92). – 2019. – С.40-46 (фахове видання).
  2. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Особливості впровадження та використання протоколів медсестринської діяльності при патології підшлункової залози // Матеріали X науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». – Житомир. – 24-25.10.2019. – С. 241-243.
  3. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Реалізація нових підходів до лікування та медсестринського догляду при захворюваннях підшлункової залози // Науково-практичний журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія». – Львів. – Вип.89 (1). – 2020. – С. 58-65. (фахове видання).
  4. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Історичне підґрунтя формування нових підходів до лікування гострого панкреатиту // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я. Інновації. Освіта». – Бахмут. – 27-28.02.2020. – С. 58-60. (фахове видання).
  5. Ільчишин О.В., Кривко Ю.Я. Вивчення рівня захворюваності на панкреатит в Україні // Матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук». – м. Львів. – 21.05.2020. – С. 10-15.
  6. Ільчишин О.В., Терещук С.І., Сойка Л.Д., Безкоровайна У.Ю. Кореляція конкурсного балу з академічною успішністю здобувачів вищої освіти І курсу Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю». – м. Львів: «Тріада плюс». – 28.05.2021. – С. 42-51.
  7. Ільчишин О.В., Андрейко О.І., Білобривка В.Ю. Підходи щодо системного впровадження інноваційних технологій у практику закладів охорони здоров’я // Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції (заочна форма) «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». – м. Львів: «Тріада плюс». – 27.10.2021. – С. 125-136.
  8. О.В. Ільчишин, Н.І. Рега. Особливості медсестринського догляду за пацієнтами літнього віку із хронічним обструктивним захворюванням легень та бронхіальною астмою // Підготовка докторів філософії на сучасному етапі: обмін досвідом та кращі практики : матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 2–3 лютого 2023 р.) / Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти та науки України, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України ; [редкол. : М.М. Корда (голова) та ін.]. – Тернопіль : ТНМУ, 2023. – С. 63-66 с.
  9. Ільчишин, О. В., & Рега, Н. І. (2023). ВІКОВІ Й СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ТА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ . Медсестринство, (4), 28–31. https://doi.org/10.11603/2411-1597.2022.4.13771 (фахове видання)