Презентація вибіркових освітніх компонентів на кафедрі фармації

    В березні 2024 року на кафедрі фармації відбулася презентація вибіркових освітніх компонентів для здобувачів вищої освіти групи 2 ФМ 21, які навчаються на  ОПП «Фармація». Зустріч було організовано гарантом освітньо-професійної програми, завідувачем кафедри фармації Мирославою Богданівною Калитовською.

    Вибіркові освітні компоненти є невід`ємним елементом освітнього процесу, що забезпечують формування індивідуальної освітньої траекторії здобувачів освіти, допомагають закріпити загальні та фахові компетентності.

    Із презентаціями вибіркових ОК здобувачів освіти ознайомили науково-педагогічні працівники кафедри: професори Наталя Анатоліївна Цубанова, Володимир Олександрович Антонюк, доценти Софія Іванівна Терещук, Михайло Михайлович Кучер, викладач Ірина Любомирівна Чухрай. Було представлено особливості кожного вибіркового ОК, його вклад у здобуття фахових компетентностей.

   Наступним етап – роздуми та вибір конкретних вибіркових освітніх компонентів здобувачами вищої освіти.