Засідання робочої групи щодо обговорення ОП «Медсестринство»

   29 лютого 2024 року в ЛМА відбулася зустріч робочої групи з перегляду ОП «Медсестринство».

   На зустрічі були присутні: Дуб Н.Є. – гарант ОП, Сойка Л.Д – проректор з навчальної роботи; БезкоровайнаУ.Ю. – декан факультету 1; Неділько Р.В. – завідувач кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я; Нечипор Н.О. – методист Академії; Похмурський В.В. – завідувач кафедри хірургічних дисциплін та невідкладних станів; Куксенко І.В. – викладач кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології; Мацько Д., Шведа Г., Калужна Г. – здобувачі вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, ОПП «Медсестринство», група ІІ МС 31; Аврамченко У. – головна акушерка Міського клінічного перинатального центру м. Івано-Франківськ, магістрантка ЛМА; Дубас Ю. – медична сестра Львівської обласної інфекційної лікарні, магістрантка Академії.

   Обговорювали результати моніторингу ОП протягом І семестру 2023-2024 н.р. Заслухали та внесли в проєкт ОП «Медсестринство» наступні пропозиції:

  • Неділько Р.В. запропонувала, у відповідь на результати опитувань стейкхолдерів, внести в ОП ОК «Здоров`я громад».
  • Мацько Д. запропонувала залишити в каталозі ВК дисципліни: «Соціально-психологічні аспекти інвалідності», «Академічна англійська мова», «Дієтологія та дієтотерапія», «Медичний туризм», «Клінічна імунологія та алергологія», «Клінічна патофізіологія», як такі, які доповнюють СК та сприяють формуванню додаткових компетентностей
  • Аврамченко У. запропонувала внести в ОП ОК «Менеджмент геронтологічної та паліативної допомоги».

   Постановили внести запропоновані пропозиції в проєкт ОП «Медсестринство» 2024 та подати Проєкт на розгляд Вченої ради факультету 2.