Нечипор Наталя Олександрівна

Нечипор Наталія Олександрівна

викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта:

Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця, 1992 р. Стоматологія, лікар-стоматолог.

Сфера наукових досліджень

Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних працівників.

 Публікації:

 1. Анатомія людини: підручник / [Кривко Ю.Я., Черкасов В.Г., Кравчук С.Ю., Сопнєва Н.Б. та ін.] за ред.: проф. Кривка Ю.Я., проф. Черкасова В.Г. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 452с.:іл.
 2. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологія. Артрологія. Міологія: [навчальний посібник] Фалик Г.С., Нечипор Н.О., Матещук-Вацеба Р.Л. Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020.
 3. Спланхнологія: [навчальний посібник] Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020.
 4. Нервова система. Органи чуття [навчальний посібник] Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2021., 6,1 др.арк.
 5. Серцево-судинна система: [навчальний посібник] Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2022.
 6. Загальна і спеціальна фізіологія. [навчальний посібник для самостійної роботи – робочий зошит] Щурко М.М., Кузик І.Я., Нечипор Н.О. Літературна агенція «Піраміда» – Львів, 2022.
 7. Словник медичних термінів: для зубних техніків / Гороховська О.М., Назар С.Л., Жуковська Л.О., Заяць Т.І., Нечипор Н.О., Микулець С.С., Кушинська Г.Б. – Львів: Новий Світ – 2000, 2018. – 158 с.
 8. Щурко М.М., Нечипор Н.О. «Патогенетичні особливості артеріальної гіпертензії». Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». 2022 Жовтень 26-28; Тернопіль; с. 48.
 9. Щурко М.М., Нечипор Н.О. «Особливості діагностики порушень ліпідного обміну». Матеріали ХIII науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві». 2022 Жовтень 26. Житомир; с.128-130.
 10. Дуб Н.Є., Нечипор Н.О., Музика О.І. Інноваційні технології у реалізації принципу доступності до освітнього процесу осіб з інвалідністю // Матеріали Науково- практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу». Івано-Франківськ. 24.09.2021.
 11. Дуб Н.Є., Нечипор Н.О., Головчак М.І. «Дуальна освіта: засіб реалізації практичної підготовки сестер медичних». Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні» м.Дніпро, 25.11.2020 р.
 12. Нечипор Н.О., Дуб Н.Є. «Особливості викладання дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» у студентів з вадами слуху». Матеріали Х науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». м.Житомир. 2019 р. с.121-123.
 13. Дуб Н.Є., Нечипор Н.О. «Роль клінік і відділень медсестринського догляду у наданні паліативної допомоги». Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку стаціонарної та мобільної паліативної допомоги в Україні». м.Львів. 2019 р. с. 37-41.
 14. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Нечипор Н.О., «Особливості проведення психолого- педагогічної реабілітації особам з інвалідністю». The survival strategy in terms of bioethics, anthropology, philosophy and medicine. Materials of the 25th International Scientific Conference Collection of scientific articles Volume 25. 2019, с.138-139.
 15. Назар Н.С., Назар С.Л., Нечипор Н.О. «Аналіз щелепно-лицевих поранень у зоні АТО». International scientific an d practical conference «Prospects for the development of medicine in eu countries and Ukraine» December 21–22. Wloclawek, Republic of Poland, 2018. С. 40-44.