Положення про організацію освітнього процесу у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про освітні програми у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про технології дистанційного навчання у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про електронні навчальні видання у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про навчально-методичну частину у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Положення про Методичну раду КЗВО ЛОР “Львівська медична академія імені Андрея Крупинського”