Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, термін навчання: 4 роки.)

І МС-21 (навчальний план 2022 р.)

ІІ МС-21 (н.пл. 2022 р.)

ІІІ МС-21 (н.пл. 2022 р.)

IV МС-21 (н.пл. 2019 р.)