Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, термін навчання: 4 роки.)

І МС-21

ІІ МС-21

ІІІ МС-21

IV МС-21

 1. Медична та соціальна реабілітація
 2. Анестезіологія та реаніматологія
 3. Медичне та фармацевтичне товарознавство
 4. Менеджмент та лідерство в медсестринстві
 5. Клінічне медсестринство у внутрішній медицині
 6. Клінічне медсестринство в хірургії
 7. Клінічне медсестринство в педіатрії
 8. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій
 9. Охорона праці в галузі
 10. Економіка охорони здоров’я. маркетинг медичних послуг
 11. Клінічна фармакологія з токсикологією
 12. Медсестринство в психіатрії та наркології