Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, термін навчання: 2 роки 4 міс.)

І МСВ-21

ІІ МСВ-21

ІІІ МСВ-21