Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа
(освітній ступінь: бакалавр, термін навчання: 2 роки 4 міс.)

І МСв-21 (навчальний план 2022 р.)

ІІ МСв-21 (н.пл. 2022 р.)

ІІІ МСв-21 (н.пл. 2022 р.)