Положення про навчання за індивідуальним графіком у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про організацію самостійної роботи здобувачів освіти в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про магістерську роботу студентів КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення, надання академічної відпустки та повторне навчання осіб, які навчаються в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про стипендіальне забезпечення в КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про виготовлення та видачу академічних довідок у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про факультет КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Положення про дублікати КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».