Рик Тетяна Миколаївна

Рик Тетяна Миколаївна

Доктор філософії, галузь знань «Біологія»

Освіта:

2001р. закінчила Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. 

З 2002 року наказом по Львівському державному медичному університету ім. Д.Галицького присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Терапія». Після закінчення університету працювала лікарем-терапевтом у Боринській МКЛ до 2003 року.

З 2003 року була прийнята на посаду викладача «Основ медсестринства» Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського.

В 2016 році поступила в аспірантуру в Інституті розведення та генетики тварин імені М.В.Зубця НААН України на спеціальність 091 Біологія.

23 травня 2023 року захистила дисертацію «Особливості генетичної структури свиней різних  порід», та здобула науковий ступінь доктора філософії, галузь знань 09 «Біологія» та спеціальності 091 «Біологія»

Трудова діяльність:

Лікар терапевт КНП Боринська районна лікарня Турківської районної ради (2002-2003рр.).

З 2003р. до теперішнього часу – викладач кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології у Львівській медичній академії  ім.Андрея Крупинського

З 2009р. на посаді голови циклової комісії «Сестринської справи та внутрішньої медицини», викладач «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» спеціальності «Сестринська справа» ІІ рівня акредитації.

З 2012р. – голова циклової комісії «Сестринська справа».

З 2022р. на посаді заступника декана Факультету №1.

Сфера наукових досліджень:

«Визначення та оцінка загального рівня соматичного здоров’я студентів ВНЗ та школярів і вплив фізичної активності на нього» сумісно із Львівським лікарсько-фізкультурним диспансером.

«Молекулярно-генетичний статус свиней українських порід для використання у ксенотрансплантації»

Публікації:

 1. Рик Т.М., Метлицька О.І., Нор В.Ю. Розробка методу ідентифікації ендогенного ретровірусу свиней PERV-C. Розведення і генетика тварин. 2018. 55. С.167-178. (Здобувач брала участь у експерименті та підготовці матеріалів до друку).
 2. Метлицька О.І., Рик Т.М., Россоха В.І., Саєнко А.О. Особливості імуногенетичної структури свиней вітчизняних порід, придатних для ксенотрансплантації. Розведення і генетика тварин. 2020. 59. С. 105-114. (Здобувач брала участь у експерименті та підготовці матеріалів до друку).
 3. Рик Т.М. Ендогенні ретровіруси PERV A/C  у геномах свиней українських порід та їх зв’язок з рівнем осалюваності туш. Біологія тварин. 2021. 3. С. 26-31.
 4. Рик Т.М. Генотипова структура мікропопуляцій свиней українських порід за локусом ріанодинового рецептора RYR1. Біологія тварин. 2022. 
 5. Рик Т.М. Імуногенетична структура свиней українських порід, придатних для ксенотрансплантації. Наукові доповіді НУБіП України. 2022. 1(95). http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/15980>.
 6. RYK T.M.  Analysis of spread of endogenous retroviruses (PERVs) of subtypes A and C in genomes of pigs of Ukrainian breeds and their correlation with fat deposition in carcasses. Bulgarian Journal of Animal Husbandry (Zhivotnovadni Nauki). 2021, V. 58. No. 6. P. 60-67. 

Наукові праці апробаційного характеру

 1. Рик Т.М. «Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи збереження, поліпшення і використання генофонду тварин»: мат. XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та аспірантів, с.  Чубинське 19 травня 2017 р. 
 2. Рик Т.М., Нор В.Ю. Генетико-популяційна характеристика свиней різних порід за локусом PERV-C. Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарнї медицини» 8-9 грудня 2017 р. Біологія тварин. 2017. 19 (4): 142.
 3. Рик Т.М. Генетичні особливості свиней різних порід за маркерами PERV-C та RYR1.  Мат. XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» 6-7 грудня 2018 р. м. Львів.  «Біологія тварин».  2018. 20 (4):131.
 4. Рик Т.М., Нор В.Ю. Скринінг ендогенного ретровірусу свиней підтипу С за допомогою мультиплексної ПЛР-SSP. Мат. ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчен. та асп., присвяч. вшануванню 80-ї річн. від дня народж. акад. НААН Михайла Васильовича Зубця «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології в тваринництві» 24 трав. 2018 р., с.  Чубинське. С. 35–36.
 5. Рик Т.М. Генетичний моніторинг свиней різних порід за PERV-C та RYR1 для оцінки придатності їх використання у ксенотрансплантації. «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві»: мат. XVII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвяченій 80-й річниці від дня народження академіка УААН В.П. Бурката. 2019. с. Чубинське . С.37
 6. Рик Т.М. Лабораторні алгоритми оцінювання придатності свиней для використання у біомедичних дослідженнях. «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві»: мат. XVIII Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвяченої 95-й річниці від дня народження пофесора В.Ю. Недави. с. Чубинське, 2020.  С.37-38.
 7. Рик Т.М. Ендогенні ретровіруси PERV А / С У геномах свиней українських порід. «Науковий прогрес у тваринництві та птахівництві»: мат. ХV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, присвяч. 90-річ. від дня народження д-ра екон. наук, проф., акад. УААН Омельяненка Андрія Оксентійовича. м. Харків, 26–27 серп. 2021 р.  С. 96-99.
 8. Рик Т.М. Ідентифікація ендогенного ретровірусу свиней PERV-C.  Мат. IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. Молодих вчених з нагоди Дня працівників сільського господарства «Сучасна наука: стан та перспектива розвитку» . 17 листопада 2021 р. м. Херсон. С.206-208.