Рик Тетяна Миколаївна,

Рик Тетяна Миколаївна

асистент кафедри

Освіта:

У 2001 році закінчила Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького за спеціальністю лікувальна справа.

Професійна діяльність:

Інтернатура по терапії на базі КНП «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» м. Львова (2001-2002рр.). 

Лікар терапевт КНП БОРИНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (2002-2003рр.).

З 2003р. в Львівському державному медичному коледжі ім. Андрея Крупинського викладач  .З 2009р. на посаді голови циклової комісії «Сестринської справи та внутрішньої медицини», викладач «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» спеціальності «Сестринська справа» ІІ рівня акредитації.

З 2012р.-голова циклової комісії «Сестринська справа».

2016 аспірант очної вечірньої форми навчання за спеціальністю 091  – біологія НААН України Інституту розведення і генетики тварин ім. М.В.Зубця

Сфера наукових досліджень:

Формування спеціальних компетентностей сестри/брата медичних відповідно до профілю та рівнів практичної діяльності.                                                                     Спеціальні компетентності в професійній діяльності сестри/брата медичних первинної ланки.

«Молекулярно-генетичний статус свиней українських порід для використання у ксенотрансплантації».

Публікації:

  1. Рик Т.М. Розроблення методики визначення ендогенного ретровірусу свиней для використання у системі оцінки їх придатності до ксенотрансплантації /Т. М. Рик, О. І. Метлицька //Національна академія аграрних наук України інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця: збірник тез наукових робіт учасників XV всеукраїнської наукової конференції  молодих учених та аспірантів «Селекційні, генетичні та біотехнологічні методи збереження, поліпшення і використання генофонду тварин» (18-19 травня 2017р., м. Київ (Чубинське)).- Київ (Чубинське), 2017.- С.37- 38.
  2. Рик Т.М. Діагностика міофасціального синдрому при патології рухового стереотипу та її роль в медсестринському процесі / Рик Т.М., Олексюк-Нехамес А.Г.,  //Громадська організація «Львівська медична спільнота»: збірник тез наукових робіт учасників міжнародноі конференціі «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів» (22-23 квітня 2016р., м. Львів).- Львів, 2016.- С.32- 37.
  3. Рик Т.М. Генетичні особливості свиней різних порід за маркерами PERV-C та RYR1/ Т. М. Рик //Національна академія аграрних наук України інститут біології тварин: науковий журнал «Біологія тварин»., том 20 № 4, м. Львів 2018.- С131.
  4. Рик Т. M. Розробка методу ідентифікації ендогенного ретровірусу свиней PERV-С / Т. M. Рик, О. І. Метлицька, В. Ю. Нор // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця. – Київ, 2018. – Вип. 55. – С. 149–154.
  5. Рик Т. М. Скринінг ендогенного ретровірусу свиней підтипу С за допомогою мультиплексної ПЛР-SSP / Т. М. Рик, В. Ю. Нор // Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології в тваринництві : матеріали ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчен. та асп., присвяч. вшануванню 80-ї річн. від дня народж. акад. НААН Михайла Васильовича Зубця (24 трав. 2018 р., с. Чубинське) / НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця, Українське т-во генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова ; за ред. Ю. П. Полупана. – Чубинське, 2018. – С. 35–36.