Кафедра клінічного медсестринства, акушерства та гінекології

Палига Ігор Євгенович

Завідувач кафедри

Палига Ігор Євгенович

доктор медичних наук за спеціальністю “Акушерство та гінекологія”

Наукова тема кафедри з дисциплін клінічного медсестринства: «Визначення та оцінка загального рівня соматичного(фізичного) здоров’я студентів ВНЗ та школярів і вплив фізичної активності на нього»

Колектив кафедри

Кривко Юрій Ярославович

Кривко Юрій Ярославович

доктор медичних наук

Согуйко Юрій Романович

Согуйко Юрій Романович

кандидат медичних наук, асистент кафедри

Грабовська Тетяна Володимирівна

Грабовська Тетяна Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент

Короткий Валерій Васильович

Короткий Валерій Васильович

кандидат медичних наук, доцент

Карпінська Тетяна Георгіївна

Карпінська Тетяна Георгіївна

кандидат медичних наук, доцент

Орібко Світлана Данилівна

Орібко Світлана Данилівна

заслужений лікар України

Перелік дисциплін які забезпечує кафедра

 1. Акушерство
 2. Акушерство та масаж
 3. Гінекологія та масаж, репродуктивне здоров’я та планування сім’Ї
 4. Гінекологія та репродуктивне здоров’я 
 5. Медсестринство в акушерстві
 6. Медсестринство в гіненкології
 7. Медсестринство в гіненкології та репродуктивне здоров’я
 8. Репродуктивне здоров’я та планування сім’Ї 
 9. Дієтологія та дієтотерапія
 10. Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності
 11. Клінічне медсестринство в педіатрії
 12. Клінічне медсестринство в професійній патології
 13. Медсестринство в педіатрії
 14. Обстеження та оцінка стану здоров’я людини
 15. Педіатрія
 16. Педіатрія з оцінкою результатів дослідження
 17. Педіатрія та масаж здоровим і хворим дітям
 18. Пропедевтика в педіатрії
 19. Сучасні методи діагностики

Положення про кафедру клінічного медсестринства, акушерства та гінекології

Звіт про роботу кафедри за 2020 н.р

     16.06 2021р. на засіданні кафедри відбувся попередній захист магістерської роботи студ. групи 2МС31 Гнідишин Х.  М., виконаної під керівництвом канд.мед. наук, доцента кафедри Карпінської Т.Г. , на тему «Стан здоров’я студентів ЗВО та школярів Львівщини».

     Крім працівників кафедри на засіданні були присутні проректор з наукової роботи к.філол. н., доцент Стоколос-Ворончук О.О. та проректор з навчальної роботи.. к. хім. н., Сойка Л.Д.

     Співробітники кафедри та проректор з наукової роботи висловили свою подяку за високий рівень виконаного дослідження науковому керівнику канд.мед. наук, доценту кафедри Карпінській Т.Г., схвально висловились відносно обраної теми роботи і отриманих результатів дослідження, які викликали велику зацікавленість  у всіх присутніх. 

     По матеріалам роботи опубліковано 4 наукові статті в матеріалах міжнародних  та всеукраїнських конференцій. Було рекомендовано продовжити ці наукові дослідження  і рекомендувати магістерську роботу до захисту на  відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії. 

Новини кафедри