Безкоровайна Уляна Юріївна

Безкоровайна Уляна Юріївна

кандидат наук з державного управління (доктор філософії)

Освіта

У 1997 році закінчила Львівський державний медичний університет імені  Данила Галицького

Професійна діяльність  

З 2019 року керівник магістерської роботи у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

 З 2018 року – до тепер – член робочої групи Україно-швейцарського проекту «Реформа медичної освіти в Україні».

Сфера наукових досліджень

Формування спеціальних компетентностей сестри медичної відповідно до профілю та рівнів практичної діяльності.                                                                                   Аналіз стандартів діяльності сестри/брата медичних в Україні та закордоном.

Публікації

  1. Безкоровайна У. Ю., Неділько Р. В.,  Куксенко І.В. Досвід кафедри внутрішньої медицини щодо оптимізації засвоєння медсестринського процесу з клінічних дисциплін, конференції на тему: «Сучасні методи діагностики і лікування: досвід країн Європейського союзу», 27–28 грудня 2019 р. Польща, м. Любінь.
  2.  Проблема подолання синдрому професійного вигорання у мотиваційному механізмі державного управління у медичній сфері України [Електронний ресурс] / У.Ю.Безкоровайна, З.О. Надюк, Р.В. Неділько // Актуальні проблеми державного управління. – 2018. – №2(54). – С. 6-8. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2018-2/doc/1/01.pdf 
  3.  Безкоровайна У. Ю. Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення реформування національної системи охорони здоров’я. Право та державне управління. 2018. № 2 (31). Т. 2. С. 43–48. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2018/tom_2/9.pdf.
  4.  Безкоровайна У. Ю., Надюк З. О. Аналіз інформаційної складової взаємодії громадських організацій середнього медичного персоналу з органами державної влади. Демократичне врядування. 2018. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/¬visnyk21/fail/¬Nadjuk,Bezkorovajna.-pdf
  5. Безкоровайна У. Ю. Кадрові компоненти механізму державного управління у сфері медсестринської справи в Україні. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2017. № 3. С. 23–28.