11 клас

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 3 роки)

І МС 11-13

ІІ МС 11-13

11 клас

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 3 роки 5 міс)

І МСв-11

ІІ МСв-11

9 клас

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 4 роки)

І МСф 1-3

ІІ МСф 1-3