Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Сестринська справа

І курс ІІ семестр І МС11-13