Сойка Лариса Дмитрівна

Сойка Лариса Дмитрівна

кандидат хімічних наук

Освіта:

Львівське медичне училище, кваліфікація – санітарний фельдшер. 
Львівський державний університет ім. Івана Франка, хімічний факультет. 
Львівський національний університет ім. Івана Франка, факультет післядипломного навчання науково-педагогічних працівників, психологія.

Професійна діяльність:

Проректор з навчальної роботи Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського. Секретар Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Член робочої групи з розробки Стандартів вищої освіти України. Автор 38 наукових праць, у т.ч. підручника «Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження». Розробник освітньо-професійних програм, примірних навчальних та робочих програм, тестових завдань для складання ліцензійних іспитів. Член Львівського осередку Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Сфера наукових досліджень:

Особливості підготовки фахівців в галузі лабораторної медицини; дослідження взаємодії рідкісно- та лужноземельних металів з перехідними металами та індієм.

Публікації:

  1. Сойка Л., Белан Б., Маняко М., Каличак Я. Кристалічна структура сполуки Er5Pd2In. Львівські хімічні читання:  збірник наукових праць ХVІI наук.  конф. Львів, 2019. С. З5
  2. Шегедин М., Смачило І., Сойка Л., Любінська О. Створення стандартів вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування у контексті Закону України «Про вищу освіту». Актуальні проблеми лабораторної медицини : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 9–10 листопада 2017 р. Харків, 2017. С. 104–106.
  3. Смачило І.С., Сойка Л.Д., Любінська О.І. Застосування сучасних педагогічних технологій при викладанні клінічної лабораторної діагностики, біологічної та клінічної хімії студентам спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». Актуальні питання лабораторної медицини : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 листопада 2018 р. Харків, 2018. С. 91-93.
  4. Й.М.Федечко, Л.Д.Сойка, Г.В.Цегелик, М.Й.Федечко, І.Карвацька. Мікрорегіональні особливості поширення ревматоїдного артриту та системного червоного вовчака у Львіській області/.  Вісник вищої школи № 8. 2019 с. 72-76.
  5. Сойка Л.Д., Цюник Н.Ю., Різун Г.М., Іваник Р.Ю. / Аналіз захворюваності аскаридозу, ентеробіозу та трихурозу, як найбільш розповсюдженіших гельмінтозів у Львівській області період 2018-2020р. // Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю» (м. Львів, 28 травня 2021 року). І Всеукраїнська науково-практична конференція. – Львів: «Тріада плюс», 2021. – С.122 – 125.