Юристовська Наталія Ярослававівна

Юристовська Наталія Ярославівна

доктор філософії з державного управління, Заслужений працівник освіти і науки України

Освіта:

1986 -1989 – Львівське базове медичне училище, санітарний фельдшер, молодший спеціаліст;

1990 – 1996 р  – Львівський державний університет ім. І. Франка, біологічний ф-т,  біолог, викладач біології і хімії; спеціаліст;

1999-2001р.-Львівський національний університет ім. І.Франка, ф-т післядипломного навчання науково-педагогічних працівників, психолог, викладач психології

Професійна діяльність:

З 2005 р. –  заступник директора з виховної роботи Львівського державного медичного коледжу ім. Андрея Крупинського

З 2017р. – проректор з виховної роботи ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського»

2018р. –аспірантура Львівського регіонального інституту державного управління при президентові України кафедри «Регіонального управління та місцевого самоврядування»

2018р.- науковий ступінь кандидата наук з державного управління

Сфера наукових досліджень:

Державна політика в сфері охорони здоров’я та медичної освіти України.

Публікації:

  1. Юристовська Н. Я. Європейський досвід публічного управління у сфері розширення кадрового ресурсу охорони здоров’я у сільській місцевості // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. — 2016.
  2. Юристовська Н. Я. Організаційно-правові засади публічного управління у сфері первинної  3. Юристовська Н. Я. Теоретичні аспекти державного забезпечення рівних можливостей доступу до медичних послуг та доступності медичного обслуговування сільського населення // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. 2017.
  3. Юристовська Н. Я. Зарубіжний досвід державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. — 2017.
  4. Юристовська Н. Я. Напрямки державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. — 2017.
  5. Фінансово-управлінські аспекти розвитку малого підприємництва в Україні / В. С. Загорський, А. В. Ліпенцев, Н.Я. Юристовська, Н.Г. Мазій, О.О. Акімов // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харківський інститут банківської справи УБС НБУ. – Харків : ДВНЗ “Університет банківської справи”. – 2019. – Том. 3. – № 30. – С. __–__. citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters).