Юристовська Наталія Ярослававівна

Юристовська Наталія Ярославівна

кандидат наук з державного управління (доктор філософії), доцент.

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист.

Освіта:

Вища, закінчила:

Львівський національний університет ім. І.Франка, 1996 рік, викладач біології та хімії;

Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001 рік, психолог, викладач психології.

Сфера наукових досліджень:

Удосконалення функціональних обов’язків сестри медичної в контексті реформування охорони здоров’я України. Аналіз стандартів діяльності сестри медичної в Україні та закордоном.

Публікації:

 1. Європейський досвід публічного управління у сфері розширення кадрового ресурсу охорони здоров’я у сільській місцевості Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – – Вип. 46/47. – С. 211-217. (фахове видання)
 2. Організаційно-правові засади публічного управління у сфері первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню в Україні Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – – Вип. 48. – С.174-184. (фахове видання)
 3. Теоретичні аспекти державного забезпечення рівних можливостей доступу до медичних послуг та доступності медичного обслуговування сільського населення Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. 2017. – Вип. 51. – С.138-147. (фахове видання)
 4. Зарубіжний досвід державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – 2017. – Вип. 52. – С.192-199(фахове видання).
 5. Напрямки державного забезпечення рівноправності у доступі до медичних послуг сільського населення у процесі реформування системи охорони здоров’я Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – – Вип. 53 С.121-129
 6. Фінансово-управлінські аспекти розвитку малого підприємництва в Україні Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice,3(30), P. 351–360. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i179717  Web of Science
 7. Готовність закладів охорони здоров’я України до автономізації Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 4(65) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2020. C. 128-138.(фахове видання).
 8. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в умовах реформи охорони здоров’яДемократичне врядування: науковий вісник  Вип. 2(26) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2020. Електронне видання URL : https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/vypusk-226-2020/perspektyvy-rozvytku-derzhavno-pryvatnogo-partnerstva-v-umovah (фахове видання).
 9. Трансформація системи менеджменту закладу охорони здоров’я в пандемічний та постпандемічний період Наукові записки Національного університету «Острозька академія», № 20 (48), березень, 2021 р. С.15-24 (фахове видання).
 10. European practices of inclusive education (experience for Ukraine) (2022). European practices of inclusive education (experience for Ukraine). Amazonia Investiga11(55), Р. 80-88. https://doi.org/10.34069/AI/2022.55.07.8
 11. Фахове видання: Юристовська Н.Я, ,ІщенкоГ.О. Готовність закладів охорони здоров’я України до автономізації . Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 4(65) : у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2020. C. 128-138.
 12. Фахове видання: Юристовська Н.Я, ,ІщенкоГ.О. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства в умовах реформи охорони здоров’я Демократичне врядування: науковий вісник Вип. 2(26) / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів : Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2020. Електронне видання URL : https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/vypusk-226-2020/perspektyvy-rozvytku-derzhavno-pryvatnogo-partnerstva-v-umovah
 13. Фахове видання: Юристовська Н.Я., НедількоР.В.,Безкоровайна У.Ю.Трансформація системи менеджменту закладу охорони здоров’я в пандемічний та постпандемічний період Наукові записки Національного університету «Острозька академія», № 20 (48), березень, 2021 р. С.15-24
 14. European practices of inclusive education (experience for Ukraine) (2022). European practices of inclusive education (experience for Ukraine). Amazonia Investiga11(55), Р. 80-88. https://doi.org/10.34069/AI/2022.55.07.8 Web of Science
 15. Державне забезпечення прав людини у сфері охорони здоров’я . Проблеми розвитку публічного управління в Україні : Матеріали доповідей науково-практичної конференції за міжнар. уч. (15 квітня 2016 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2016. – С. 309-311.
 16. Нові підходи у державній політиці фінансування медичної галузі // Проблеми розвитку публічного управління в Україні Матеріали доповідей науково-практичної конференції за міжнародною участю (6 – 7 квітня 2017 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2017. – С. 269-271
 17. Адапатація правових засад публічного управління в сфері охорони здоров’я України відповідно до стандартів Європейського Союзу // Європейська інтеграція в контексті світових глобалізаційних процесів: Матеріали доповідей науково-практичної конференції за міжнародною участю (6 грудня 2017 р., м. Одеса ) – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 165-167
 18. Роль органів місцевого самоврядування та територіальних громад в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні // Правові аспекти публічного управління: теорія та практика Матеріали доповідей науково-практичної конференції за міжнародною участю (7 грудня 2017 р., м. Дніпро ) – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – С. 43-45
 19. Академічна доброчесність – вектор сучасної вищої медсестринської освіти, СОГУЙКО Ю.Р. канд.мед.наук., ЮРИСТОВСЬКА Н.Я. канд.держ.упр. НЕДІЛЬКО Р.В. канд.держ.упр. (док. філософії), ВНКЗ ЛОР: «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», матеріали і всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року.
 20. Розвиток сучасних технологій у медсестринстві Матеріали доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (28 травня 2021 р., м.Львів)-Львів : ВНЗ ЛОР ЛМА, 2021.- С.55-59
 21. Академічна доброчесність – вектор сучасної вищої медсестринської освіти, СОГУЙКО Ю.Р. канд.мед.наук., ЮРИСТОВСЬКА Н.Я. канд.держ.упр. НЕДІЛЬКО Р.В. канд.держ.упр. (док. філософії), ВНКЗ ЛОР: «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», матеріали і всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року.
 22. Розвиток сучасних технологій у медсестринстві .Матеріали доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (28 травня 2021 р., м.Львів)-Львів : ВНЗ ЛОР ЛМА, 2021.- С.55-59