Стоколос – Ворончук Оксана Олександрівна

Стоколос-Ворончук Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент. Проректор з наукової роботи

 

Освіта:

Львівський національний університет ім. Івана Франка, філологічний факультет.

НУ «Львівська політехніка» Магістр «Публічне управління та адміністрування»

Професійна діяльність:

У 2005р.— захист кандидатської дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У 2010 р. – отримання звання доцента. Була вченим секретарем  Львівського інституту економіки і туризму, завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, а у 2011-2015 – завідувач Туристично-інформаційним центром інституту

З 2017- 2018 – заступник голови ЛОДА з гуманітарних питань

З 2020 р.- проректор з наукової роботи Львівської медичної академії ім. Андрея  Крупинського

Є автором понад 55 наукових на навчально-методичних публікацій, працює над докторською дисертацією.

Сфера наукових досліджень:

1. Реалії та перспективи розвитку медичної освіти;

2. Інклюзивна освіта в ЗВО та реалії сьогодення;

3. Етнотипи та художні стереотипи в літературних творах

Публікації:

  1. Стоколос-Ворончук О., Юристовська Н., Короленко В. Інклюзивна освіта України в контексті кризових викликів: психолого-педагогічні аспекти. / Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): журнал. 2024. № 2(36) 2024. С.500-513 DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2024-2(36)-500-513
  2. Хренова В.В., Кас’яненко О.М., Стоколос-Ворончук О.О. Вплив інклюзивного навчання на соціально-емоційний розвиток дітей з порушенням мовлення та їх інтеграцію в суспільство / Педагогічна академія: наукові записки: журнал.2024. Випуск 2/2024, вилучено із https://pedagogical-academy. com/index.php /journal/article/view/14. DOI: https://doi.org/10.57125/pedacademy.2024.01.29.02
  3. Холод, І. В., Гончарук, В. А., & Стоколос-Ворончук, О. О. (2023). Розвиток філологічної освіти в Україні в умовах діджиталізації та цифровізації освітнього процесу. Академічні візії, (17). вилучено із https://academy-vision.org index. php/av/article/view/259. DOI:http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7774459
  4. Фенцик О.М., Жданова А.А.,Стоколос-Ворончук О.О. Принципи та виклики сучасної інклюзивної освіти /Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка»): журнал.2023. № 10(28) 2023, вилучено із http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/7860 – DOI: https://doi.org/ 10.52058/2786-6165-2023-11(17)-1173-1183
  5. Stokolos-Voronchuk O.O. European practices of inclusive education (experience for Ukraine) (2022). European practices of inclusive education (experience for Ukraine). Amazonia Investiga, 11(55), Р. 80-88. https://doi.org/ 10.34069/AI/2022.55.07.8
  6. Стоколос-Ворончук О., Гасюк Г.Г. Олітературнення етнообразів у рецепції гумористичних традицій: новаторство С.Руданського // YМіжнародна науково-практична конференція Innovations and prospects of world science!- Ванкувер,Канада. 29-31 грудня 2021 року – С.76-82
  7. Стоколос-Ворончук О. О. ЛІТЕРАТУРА Й АНЕКДОТ: ДЕЯКІ ЄВРЕЙСЬКІ ОБРАЗИ У ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА / О.О. Стоколос-Ворончук // WORLD SCIENCE DOI: https://doi.org/1 0.31435/rsglobal_ws.- MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC DITION, № 2(54) Vol.2, February 2020. —S. 45-52
  8. Стоколос_Ворончук О.О., Гасюк Г.Г. «Специфіка інонаціональних стосунків в українській сміховій культурі ХІХст//The 4th International scientific and practical conference “World science:problems, prospects and innovations” (December 23-25, 2020) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2020.С.344-350
  9. Стоколос_Ворончук О.О. Інтерпретація образу-стереотипу в українських анекдотах ХІХ ст. про міжетнічні взаємини [Текст] / О.О. Стоколос_Ворончук // Нове та традиційне у дослідденнях сучасних представників філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція м.Одеса .21-22 лютого 2020року. — Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. – С.125-127