Стоколос – Ворончук Оксана Олександрівна

Стоколос-Ворончук Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент. Проректор з наукової роботи

Освіта:

Львівський національний університет ім. Івана Франка, філологічний факультет

Професійна діяльність:

У 2005р.— захист кандидатської дисертації  на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У 2010 р. – отримання звання доцента. Була вченим секретарем  Львівського інституту економіки і туризму, завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, а у 2011-2015 – завідувач Туристично-інформаційним центром інституту

З 2017- 2018 – заступник голови ЛОДА з гуманітарних питань

З 2020 р.- проректор з наукової роботи Львівської медичної академії ім. Андрея  Крупинського

Є автором понад 35 наукових на навчально-методичних публікацій, працює над докторською дисертацією.

Сфера наукових досліджень:

Тема наукових досліджень: Етнотипи та художні стереотипи в літературних та фольклорних творах.

Становлення та розвиток медичного туризму в Україні.

Інклюзивне освітнє середовище у Вищих навчальних закладах.

Публікації:

  1. Стоколос-Ворончук О.О. Сакральна спадщина українсько-польського прикордоння як чинник туристичної привабливості [Текст] / О.С. Цимбала, О.О. Стоколос-Ворончук // Історико-культурні пам‘ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об‘єкти в розвитку туризму : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 березня 2013 р.). – Львів : ЛІЕТ, 2015. – С. 176 – 181.
  2. Стоколос-Ворончук О.О. Антропонімійна система поем Івана Франка [Текст] / Оксана Стоколос-Ворончук, Галина Шкіринець-Гасюк // Матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»: Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016 р. – С.283-284
  3. Стоколос-Ворончук О. О. ЛІТЕРАТУРА Й АНЕКДОТ: ДЕЯКІ ЄВРЕЙСЬКІ ОБРАЗИ У ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА [Текст]/ О.О. Стоколос-Ворончук // WORLD SCIENCE DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws.- MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC EDITION,   № 2(54) Vol.2, February 2020. —S. 45-52
  4. Стоколос_Ворончук О.О. Інтерпретація образу-стереотипу в українських анекдотах ХІХ ст. про міжетнічні взаємини [Текст] / О.О. Стоколос_Ворончук // Нове та традиційне у дослідденнях сучасних представників філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція м.Одеса 21-22 лютого 2020року. — Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2020. – С.125-127