Дуб Наталія Євстахіївна

Дуб Наталія Євстахіївна

кандидат наук з державного управління

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист.

Освіта:

вища, закінчила Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, 2003 р, лікувальна справа, лікар

Сфера наукових досліджень:

Реформування медсестринства в Україні та світі. Становлення медсестринства як науки. Розвиток медсестринської освіти.

Публікації:

 1. Фахове видання: Дуб А. Р., Дуб Н. Є. Напрями підтримки розвитку професійно-технічної освіти в контексті сучасних і перспективних викликів ринку праці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2377 (дата звернення: 29.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.34
 2. Фахове видання: Наталія Дуб. КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка». Дуальна освіта при підготовці медичних сестер: міжнародна практика і перспективи реалізації в Україні. Випуск 2(30), 2022 86 – 97 https://doi.org/10.23939/dg2022.02.086
 3. AwanishMishraa, PetroOliinyk, RomanLysiuk, Larysa Lenchyk, Suraj Singh SRathode, Halyna Antonyak, Roman Darmohray, Natalia Dub, Olha Antoniv, OksanaTsal, TarasUpyr Flavonoids and stilbenoids as a promising arsenal for the management of chronic arsenic toxicity // Environmental Toxicology and Pharmacology. Available online 5 September 2022, 103970. In Press, Journal Pre-proof. : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1382668922001636.
 4. Співавтор навчального посібника для практичної підготовки студентів спеціальності 223 Медсестринство // Ред. Середюк Н.М., Бульбук О.І., Гвоздецька Г.С., Глов’як В.Г. та ін. – навчальний посібник для студентів спеціальності 223 Медсестринство – Івано- Франківськ: Видавництво ІФНМУ, 2022 – 412 с.
 5. Дуб Н.Є., Карпінська Т.Г. Модернізація вищої медичної освіти в контексті Закону України «Про вищу освіту» [Текст] / Н.Є. Дуб, Т.Г. Карпінська // Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського. – 2018. – Випуск 4.- Львів. – С. 5-10.
 6. Дуб Н.Є., Мальований Б.Я., Микита М.М., Білань-Масляник С.Р. Хірургічне лікування вродженого гіпертрофічного пілоростенозу у новонароджених [Текст] / Н.Є. Дуб, Б.Я. Мальований, М.М. Микита, С.Р. Білань-Масляник // Медичний форум: наук. журн. / Львівська медична спільнота. – 2018. – Вип. 13 (13). – Львів. – С. 27-31.
 7. Дуб Н.Є., Карпінська Т.Г.,Назар С.Л. Формування служби швидкого реагування на надзвичайні ситуації в країнах Євросоюзу [Текст] /Т.Г. Карпінська, Н.Є. Дуб, С.Л. Назар // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2018. – № 20. – Одеса. – С. 30-32.
 8. Дуб Н.Є., Любінська О.І. Особливості надання освітніх послуг особам з інвалідністю по слуху [Електронний ресурс] / Н.Є. Дуб, О.І. Любінська // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду вищих навчальних закладів”. – 19.04.2018. – Львів. – С. 14-19.
 9. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Шашкова З.Р. Аналіз понятійно-категорійного апарату у галузі медсестринства Україні [Текст] / Н.Є. Дуб, Ю.І. Шашков, З.Р. Шашкова // Матеріали Історико-термінологічної наукової конференції «100-річчя Міністерства охорони здоров’я та опікування України і лікарське самоврядування». – м. Київ. – 6.07.2018. – С.308
 10. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Шашкова З.Р. Безперервний професійний розвиток і освіта в медсестринстві [Текст] / Н.Є. Дуб, Ю.І. Шашков, З.Р. Шашкова // Матеріали ХVІI Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств. – м. Тернопіль. – 20–22.09.2018. – С.28
 11. Дуб Н.Є., Луців В.Р., Бавдис Н.Б. Еволюція наукових поглядів на управлінську діяльність керівників медсестринства в Україні [Текст] / Н.Є. Дуб, В.Р. Луців, Н.Б. Бавдис // Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи».– м. Житомир. – 25–26.10.2018. – С.56-59.
 12. Дуб Н.Є., Задорецька О.Р., Конюх Р.І. Доступність вищої освіти особам з особливими освітніми потребами [Текст] / Н.Є. Дуб, О.Р. Задорецька, Р.І. Конюх // Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи».– м. Житомир. – 25–26.10.2018. – С.59-62.
 13. Дуб Н.Є. Безбар‛єрне середовище для осіб з інвалідністю [Текст] / Н.Є. Дуб // Матеріали Науково-практичної конференції «Якісна медицина задля гідності людини. Від історії до сучасності». – 22.11.18 р. – Львів.
 14. Дуб Н.Є., Антоненко Ю. О., Багрій І.І. Стан медсестринського кадрового потенціалу в Україні на сучасному етапі. Матеріали ХVІIІ Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ). – Львів, 1-3.10.2020. С.175.
 15. Дуб Н.Є., Задорецька О.Р., Качор В.Т. Перспективи впровадження стратегії розвитку паліативної допомоги в Україні на період до 2027 року. Матеріали ХVІIІ Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ). – Львів, 1-3.10.2020. С.174.
 16. Дуб Н.Є., Головчак М. Значення нових стандартів вищої освіти в підготовці медичних кадрів в Україні. Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Безперервний професійний розвиток лікарів та провізорів в умовах реформування системи охорони здоров’я». Київ, 09.10.2020.
 17. Дуб Н.Є., Нечипор Н.О., Головчак М.І. Дуальна освіта: засіб реалізації практичної підготовки сестер медичних. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Молодий вчений модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні». Дніпро, 25.11.2020.
 18. Дуб Н.Є., Нечипор Н.О., Головчак М.І. Особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. Матеріали науково-практичної конференції «Освітньо-професійна програма за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»: відповідь на виклики сьогодення. НАДУ. 29.12.2020. Київ.
 19. Дуб Н.Є., Радзієвська І.В. Освітні компетентності у вищій медсестринській освіті. Scientific and Pedagogic Intership «Ways of Improving the training of Future Professinal Medical and Pharmaceutical Specialists in Ukraine and EU Countries». Medical University of Lublin. Lublin. Republic of Poland. 28/12/2020.
 20. Дуб Н.Є., Головчак М.І. Реалізація принципу академічної доброчесності в системі внутрішнього забезпечення якості освіти. Матеріали науково-практичного семінару «академічна доброчесність: практичний досвід». 08.04.2021. м. Хмельницький.
 21. Дуб Н.Є., Головчак М.І. Особливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених». 13.05.2021. Харків.
 22. Дуб Н.Є., Головчак М.І. Березовська І.Б. Диджиталізація як тренд сучасного розвитку якості медсестринської освіти в умовах пандемії Сovid-19. Матеріали І Всеукраїнської конференції науково-практичної конференції «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю». Львів. 28.05.2021.
 23. Дуб Н.Є., Музика О.І. Нормативно-правова база управління інклюзивною освітою. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю». Львів. 28.05.2021.
 24. Дуб Н.Є., Нечипор Н.О., Музика О.І. Інноваційні технології у реалізації принципу доступності до освітнього процесу осіб з інвалідністю // Матеріали Науково-практичної конференції з- міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу». Івано-Франківськ. 24.09.2021.
 25. Дуб Н.Є., Нечипор Н.О., Музика О.І. Інноваційні технології у реалізації принципу доступності до освітнього процесу осіб з інвалідністю. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу». 24.09.2021. Івано-Франківськ. С. 16.
 26. Дуб Н.Є., Головчак М.І., Бобак К.М., Мартинюк І.П. Академічна доброчесність в освітньому процесі: актуальність і проблематика. Матеріали Науково-практичного семінару «Академічна доброчесність: шлях до забезпечення якості освіти». 20.10.2021. Хмельницький.
 27. Дуб Н.Є., Головчак М.І., Качор В. Т. Формування soft-skills в учасників освітнього процесу у медсестринських освітніх закладах. Матеріали ХІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві». 21.10.2021. Житомир. С. 15-22.
 28. Дуб Н.Є., Качор В.Т., Музика О.І. Досвід країн світу у реалізації інклюзивної освіти. Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». 27.10.2021. Львів. С.119-125.
 29. Дуб Н.Є., Синиця С.В., Синиця М., Фітьо Н.Р. Академічна мобільність України як засіб до інтеграції в європейський освітній простір. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання». 16-17 листопаду 2021 року. м. Краматорськ, Україна. С.256-258.
 30. Дуб Н.Є., Синиця С.В., Хоркава Б.А. Безперервна освіта: європейський досвід та українські реалії. Академічна мобільність України як засіб до інтеграції в європейський освітній простір. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасна освіта – доступність, якість, визнання». 16-17 листопаду 2021 року. м. Краматорськ, Україна. С.259-261.
 31. Дуб Н.Є., Грабовська Т.В., Поцюрко Н.Т., Куксенко І.В. Зміни психоемоційного стану людини в період пандемії Covid-19 // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи». 12-13 жовтня 2022 року. Рівне, Україна. С. 144-147.
 32. Дуб Н.Є., Антоненко Ю.О. Підходи до реалізації академічної мобільності в умовах воєнного часу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні засади освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти». 15.12.2022. Житомир.
 33. Дуб Н.Є., Наливайко Л.М., Аврамченко У.В. Історія становлення та розвитку акушерської допомоги в Україні та світі // Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». 27.10.2022. Львів. С. 5-11.
 34. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Максименко Т. Історико-теоретичні підходи до розвитку кардіологічної допомоги в Україні // Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». 27.10.2022. Львів. С.11-19.