Дуб Наталія Євстахіївна

Дуб Наталія Євстахіївна

кандидат наук з державного управління. Заслужений працівник освіти України

Освіта

У 2003 році закінчила Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького.

Професійна діяльність  

2015р. до тепер  – голова осередку ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім.Андрея Крупинського» Українського лікарського товариства

2016 р. до тепер – секретар підкомісії 223 Медсестринство Науково-методичної комісії 12 з охорони здоров‛я та соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України

 2018 року – до тепер – член робочої групи Україно-швейцарського проекту  «Реформа медичної освіти в Україні»

2019 року – до тепер – секретар   Науково-методичної комісії 12 з охорони здоров‛я та соціального забезпечення сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України. 

 2019 р. – до тепер – експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Сфера наукових досліджень 

Реформування медсестринства в Україні та світі.

Становлення медсестринства як науки.

Розвиток медсестринської освіти.

Публікації

  1. Дуб Н. Є. Досвід країн світу в реформуванні медсестринської освіти та можливість його застосування в Україні / Н. Є. Дуб // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 4 (36) / ред. кол. М. М. Іжа (гол. ред.) [та ін.]. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2008. — С. 274—280.
  2. Дуб Н. Є. Нові підходи до підготовки сімейних медичних сестер / Н. Є. Дуб // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 14/15 / за заг. ред. проф. В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — С. 58—69.
  3. Дуб Н. Є. Роль сімейної медичної сестри у профілактиці хронічних захворювань / Н. Є. Дуб // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : електрон. вісн. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — 2009. — Вип. 3. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik3/index.html.
  4. . Дуб Н. Є. Засоби реформування системи охорони здоров’я України на основі зарубіжного досвіду / Н. Є. Дуб // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : електрон. вісн. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — 2009. — Вип. 3. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik3/index.html.
  5. Дуб Н. Є. Профілактична медицина та її роль у збереженні здоров’я нації / Н. Є. Дуб // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 22 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 44—54.
  6. Дуб. Н. Є. Теоретико-методологічні засади реформування медсестринства / Н. Є. Дуб. // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 24 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — С. 89—95.
  7. Дуб Н. Є. Новітні концепції реформування державного управління медсестринством / Н. Є. Дуб // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 35 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. — С. 135—141.
  8. Дуб Н. Є. Засади розвитку вищої медсестринської освіти в Україні / Н. Є. Дуб // Демократичне врядування [Електронний ресурс] : електрон. вісн. / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — 2013. — Вип. 11. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik3/index.html.
  9. Дуб Н. Є. Нормативно-правові механізми реформування медсестринства / Н. Є. Дуб // Теорія та практика державного управління [Текст] :. зб. наук. пр / Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2011. – Вип. 1 (32). – 468 с.
  10. Дуб Н. Є Досвід європейських країн у реформуванні системи охорони здоров’я / Н. Є. Дуб // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 4 (56) / ред. кол. М. М. Іжа (гол. ред.) [та ін.]. — Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. — С. 274—280.