Кривко Юрій Ярославович

Кривко Юрій Ярославович

доктор медичних наук, професор кафедри, ректор Академії

Освіта:

Вища, Львівський державний медичний інститут (лікувальна справа)

Професійна діяльність:

Проходив інтернатуру за спеціальністю «Хірургія» у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги.

Закінчив Аспірантуру за спеціальністю «Анатомія людини», захистив кандидатську дисертацію з присвоєнням  наукового ступеня кандидата медичних наук.  1994 року отримав вчене звання доцента кафедри нормальної анатомії. 1998 року, за сумісництвом, зайняв посаду декана медичного факультету № 2 ЛНМУ імені Данила Галицького.

2000 року був призначений на вакантну посаду завідувача кафедри нормальної анатомії ЛНМУ імені Данила Галицького.

2005 року вдруге посів штатну посаду декана медичного факультету № 2 ЛНМУ імені Данила Галицького. 2010 року здобув науковий ступінь доктора медичних наук зі спеціальності «Нормальна анатомія».

2011 року здобув вчене звання професора кафедри нормальної анатомії ЛНМУ імені Данила Галицького.

2013 року, згідно рішення Вченої ради університету, отримав звання «Заслужений професор ЛНМУ імені Данила Галицького».

2018 року обраний по конкурсу ректором ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»

Сфера наукових досліджень:

Структурні компоненти спинного мозку і спинномозкових нервів у нормі і при експериментальному діабеті у щурів

Публікації:

  1. Кривко Ю.Я., Івасівка Х.П., Пальтов Е.В. Вплив молекули опіоїдного анальгетика у спектрі дії на структуру органів // Multidisciplinary Scientific Edition World Science – September 2019. – № 9 (49), Vol. 2. – 15 – 19 P.
  2. Кривко Ю.Я., Фік В.Б., Масна З.З., Пальтов Є.В. Субмікроскопічні зміни епітелію слизової оболонки ясен при тривалому опіоїдному впливі // «Прикладні аспекти морфології експериментальних і клінічних досліджень»: збірник матеріалів  науково-практичної конференції (10-11 жовтня 2019, Тернопіль). – 2019. – С. 180 – 181.
  3. Кривко Ю.Я., Пальтов Е.В., Ковалишин О.А., Фік В.Б., Подолюк М.В. Патоморфологічні прояви у шарах сітківки через двохтижневий опіоїдний вплив з подальшою чотирьохтижневою відміною в експерименті // International Trends in Science and Technology: Proceedings of the XVIII International Scientific and Practical Conference – October 31, 2019. – Warsaw, Poland. – 45 – 50 P.
  4. Кривко Ю.Я., Івасівка Х.П., Пальтов Е.В. Динаміка патоморфологічних змін в шарах сітківки через двохтижневий опіоїдний вплив з подальшою відмінною опіоїду та чотирьохтижневою корекцією в експерименті // Multidisciplinary Scientific Edition World Science – November 2019. – № 11 (51), Vol. 2. – 34 – 39 P.
  5. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Історичне підгрунтя формування нових підходів до лікування гострого панкреатиту // Здоров’я. Інновації. Освіта.: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції  (27-28 лютого 2020, Бахмут – Харків). – 2020. – С. 58 – 60. (електронне фахове видання).
  6. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Вивчення рівня захворюваності на панкреатит в Україні // Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук.: матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (З нагоди «Року медсестринства в Україні 2020»)  (21 травня 2020, – Львів ). – 2020. – С. 10 – 15.