І. Порядок денний: Про результати літньої сесії на факультетах 1 і 2, відділенні №1. Підвищення кваліфікації та атестації викладачів: виконання плану у 2022/2023 н.р., нові виклики та можливості. Про досвід…

Читати даліЗасідання методичної ради 28.06.2023р

І. Порядок денний: Забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу на факультеті №1. Про навчально-методичне забезпечення кафедри психічного та фізичного здоров’я.  Про організацію, методичне забезпечення та проведення виробничих та переддипломних практик,…

Читати даліЗасідання методичної ради 23.05.2023р

І. Порядок денний:  Про результати зимової сесії на факультетах 1 і 2. Про участь студентів у конкурсах студентських робіт та олімпіадах. Про уніфікацію навчання і контролю базових практичних навичок. Про…

Читати даліЗасідання методичної ради 27.03.2023 р

І. Порядок денний: Про структуру сторінки кафедри на офіційному сайті Академії. Академічна мобільність як інструмент побудови індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. Про навчально-методичне забезпечення кафедри лабораторної медицини. Про результати…

Читати даліЗасідання методичної ради 12.12.2022

І. Порядок денний: Затвердження складу та Плану роботи методичної ради Академії в 2022-2023 н.р. Про організаційно-методичний супровід вибіркових навчальних дисциплін на факультеті №1. Розгляд навчальних програм, які подані викладачами на…

Читати даліЗасідання методичної ради 25.10.2022

І. Порядок денний: Методика оцінювання студентами роботи викладача після завершення вивчення навчального курсу. Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін. Результати моніторингу навчально-методичних комплексів дисциплін та курсів Moodle педагогічних працівників, що підлягають атестації…

Читати даліЗасідання методичної ради 15.12.2021

     І. Порядок денний: Затвердження складу та Плану роботи методичної ради Академії на 2021-2022 н.р. Про організаційно-методичний супровід вибіркових навчальних дисциплін. Розгляд навчальних програм дисциплін, які подані викладачами на…

Читати даліЗасідання методичної ради 13.10.2021

Проект рішень   Про затвердження анкет для щорічного опитування учасників освітнього процесу в ЛМА Про формування soft-skills в усіх учасників освітнього процесу (текст)Про формування soft-skills в усіх учасників освітнього процесу…

Читати даліЗасідання методичної ради 13.05.2021

Проект рішень Про результати зимової сесії на факультеті 1 Про результати зимової сесії на факультеті 2 Про досвід розробки силабусів на кафедрі внутрішньої медицини та управління охороною здоров'я Віртуальне навчальне…

Читати даліЗасідання методичної ради 10.02.2021

Проект рішень Про моніторинг освітніх програм на факультеті 1 Про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на факультеті 2 Плагіат як проблема академічної доброчесності шляхи подолання

Читати даліЗасідання методичної ради 09.12.2020