Засідання методичної ради 22.04.2024 р

І. Порядок денний

  1. Навчально-методичне забезпечення кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.
  2. Організаційно-методичний супровід вибіркових навчальних дисциплін на кафедрі фармації.
  3. Академічна мобільність як інструмент побудови індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти.

ІІ. Ухвала 22.04.24