Засідання методичної ради 05.03.2024 р

І. Порядок денний

  1. Результати зимової сесії на факультеті 1.
  2. Результати зимової сесії на факультеті 2.
  3. Результати зимової сесії на відділенні 1.
  4. Результати зимової сесії на відділенні 2.
  5. Забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу на офіційному сайті Академії.
  6. Результати використання викладачами та здобувачами освіти Академії віртуального навчального середовища Moodle впродовж 1-го семестру і зимової сесії.
  7. Різне: подання на розгляд і затвердження методичної ради навчального посібника (робочого зошита) для самостійної роботи студента «Загальна нозологія. Ч.1». Автори: Любінець Л.А., Щурко М.М.

ІІ. Ухвала 05.03.24