Засідання методичної ради 30.01.2024 р

І. Порядок денний

  1. Результати моніторингу навчально-методичного забезпечення педагогічних працівників, які атестуються у 2023-2024 н.р.
  2. Навчально-методичне забезпечення кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології.
  3. Організаційно-методичний супровід вибіркових навчальних дисциплін на кафедрі внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я.
  4. Різне. Концептуально-референтна рамка цифрових компетентностей працівників сфери охорони здоров’я та забезпечення розвитку інформаційної культури, цифрової грамотності (цифрової освіченості), кібербезпеки і кібергігієни працівників сфери охорони здоров’я для врахування при розробці та оновленні освітніх програм для підготовки здобувачів вищої та фахової передвищої освіти за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я».

ІІ. Ухвала 30.01.24