І. Порядок денний: Затвердження складу та Плану роботи методичної ради Академії в 2022-2023 н.р. Про організаційно-методичний супровід вибіркових навчальних дисциплін на факультеті №1. Розгляд навчальних програм, які подані викладачами на…

Читати даліЗасідання методичної ради 25.10.2022

І. Порядок денний: Методика оцінювання студентами роботи викладача після завершення вивчення навчального курсу. Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін. Результати моніторингу навчально-методичних комплексів дисциплін та курсів Moodle педагогічних працівників, що підлягають атестації…

Читати даліЗасідання методичної ради 15.12.2021

     І. Порядок денний: Затвердження складу та Плану роботи методичної ради Академії на 2021-2022 н.р. Про організаційно-методичний супровід вибіркових навчальних дисциплін. Розгляд навчальних програм дисциплін, які подані викладачами на…

Читати даліЗасідання методичної ради 13.10.2021

Проект рішень   Про затвердження анкет для щорічного опитування учасників освітнього процесу в ЛМА Про формування soft-skills в усіх учасників освітнього процесу (текст)Про формування soft-skills в усіх учасників освітнього процесу…

Читати даліЗасідання методичної ради 13.05.2021

Проект рішень Про результати зимової сесії на факультеті 1 Про результати зимової сесії на факультеті 2 Про досвід розробки силабусів на кафедрі внутрішньої медицини та управління охороною здоров'я Віртуальне навчальне…

Читати даліЗасідання методичної ради 10.02.2021

Проект рішень Про моніторинг освітніх програм на факультеті 1 Про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на факультеті 2 Плагіат як проблема академічної доброчесності шляхи подолання

Читати даліЗасідання методичної ради 09.12.2020

Проект рішень Про впровадження принципів студентоцентрованого навчання на факультеті 1 Про стан роботи зі стейкхолдерами на факультеті 2 Особливості підвищення кваліфікації та атестації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Читати даліЗасідання методичної ради 03.11.2020