11 клас

Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія ортопедична

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 2 роки.)

І СО-11

ІІ СО-11

9 клас

Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія ортопедична

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 3 роки.)

І СОф 1

ІІ СОф 1

  1. Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини
  2. Зуботехнічне матеріалознавство
  3. Моделювання анатомічної форми зубів
  4. Стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина
  5. Основи екології
  6. Основи психології та міжособове спілкування
  7. Техніка виготовлення знімних протезів
  8. Техніка виготовлення незнімних протезів
  9. Основи охорони праці та охорона праці в галузі
  10. Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій

ІІI СОф 1