ОПП «ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА”,СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 224 ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ,

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

ОПП “СЕСТРИНСЬКА СПРАВА”, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО,

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “СТОМАТОЛОГІЯ ОРТОПЕДИЧНА”, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 СТОМАТОЛОГІЯ,

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  “СТОМАТОЛОГІЯ”, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЯ,

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  “АКУШЕРСЬКА СПРАВА”, СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 223 МЕДСЕСТРИНСТВО,

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Проєкт ОПП “Акушерська справа” освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 223 Медсестринство