План роботи кафедри на 2023-2024 н.р.

План роботи кафедри на 2022-2023 н.р.

Звіт кафедри за 2022-2023 н.р.

Звіт кафедри за 2021-2022 н.р.

Звіт кафедри за 2020-2021 н.р.

Звіт кафедри (Презентація) 2020-2021 н.р.

Звіт кафедри за 2019-2020 н. р.

Звіт кафедри “Про навчально методичне забезпечення кафедри” на Методичній раді Академії (грудень 2022 р.)

Звіт кафедри “Симуляційне навчання як складова в підготовці студентів спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування” на Вченій раді Академії (2022)

Звіт про роботу кафедри на Вченій раді Академії (2021)

Доповідь на Вченій раді Академії: “Стан і перспективи інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами на заняттях із дисциплін, що формують фахові компетентності” (2020)

Доповідь на Вченій раді “Методика практичного заняття з лабораторних та санітарно-гігієнічних дисциплін як складової процесуального компоненту технології формування професійної компетентності лаборанта (медицина)” (2019)