11 клас

Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія

(освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст;

термін навчання: 3 роки.)

ІІІ СТ-11