Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія

ІI курс ІІ семестр ІI СТ11

Спеціальність 221 Стоматологія
Освітньо-професійна програма Стоматологія

ІII курс ІІ семестр  ІII СТ11