11 клас

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа

(освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст;

термін навчання: 2 роки 5 міс.)

ІІІ АК-11