Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа

ІІ курс ІІ семестр ІІ АК11

Спеціальність 223 Медсестринство
Освітньо-професійна програма Акушерська справа

ІІI курс ІІ семестр IІІ АК11