11 клас

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 2 роки.)

І ЛД-11

ІІ ЛД-11

11 клас

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 2 роки 5 міс.)

І ЛД-12

 1. Історія та культура України
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Основи медичної інформатики
 4. Основи латинської мови з медичною термінологією
 5. Основи фармакології та медичної рецептури
 6. Анатомія та фізіологія
 7. Медична генетика
 8. Основи психології та міжособове спілкування
 9. Безпека життєдіяльності
 10. Техніка лабораторних робіт
 11. Аналітична хімія
 12. Гістологія з технікою гістологічних досліджень
 13. Клінічна патологія
 14. Інфектологія з курсом епідеміології
 15. Клінічні лабораторні дослідження
 16. Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень

9 клас

Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика

(освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр; термін навчання: 3 роки.)

І ЛДф 1

ІІ ЛДф 1