Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
(освітній ступінь: бакалавр; термін навчання – 4 роки)

І ЛД-21

ІІ ЛД-21

ІІІ ЛД-21

IV ЛД-21