Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
(освітній ступінь: бакалавр; термін навчання – 4 роки)

І ЛД-21 (навчальний план 2022 р.)

ІІ ЛД-21 (н.пл. 2022 р.)

ІІІ ЛД-21 (н.пл. 2022 р.)

IV ЛД-21 (н.пл. 2019 р.)