Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
(освітній ступінь: бакалавр; термін навчання – 2 роки)

І ЛД-22 (навчальний план 2022 р.)

ІІ ЛД-22 (н.пл. 2022 р.)