Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування
Освітньо-професійна програма Лабораторна діагностика
(освітній ступінь: бакалавр; термін навчання – 2 роки)

І ЛД-22

ІІ ЛД-22