Положення про відділення післядипломної освіти

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів практичної медичної/фармацевтичної/ реабілітаційної діяльності, заснованої на доказах

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів реабілітації або медичних послуг

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я

Наказ МОЗ України від 10.11.2022 № 2016 “Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку фахівців з фаховою передвищою, початковим рівнем (короткий цикл) та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної і фармацевтичної освіти та магістрів з медсестринства”

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 р. №725 “Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я”

Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”