Кафедра фундаментальних дисциплін

Сопнєва Надія Богданівна

Завідувач кафедри

Сопнєва Надія Богданівна

завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Список членів кафедри

Любінець Лідія Анісіївна

Любінець Лідія Анісіївна

кандидат мед.наук, доцент

Фалик Галина Сидорівна

Фалик Галина Сидорівна

викладач кафедри, відмінник освіти України

Борщ Ірина Степанівна

Борщ Ірина Степанівна

викладач кафедри

Готь Ірина Валерїївна

Готь Ірина Валерїївна

викладач кафедри

Щурко Марія Мойсеївна

Щурко Марія Мойсеївна

викладач кафедри

Сушко Ольга Олександрівна

Сушко Ольга Олександрівна

кандидат біол.наук

Корчинський Іван Осипович

Корчинський Іван Осипович

доктор економічних наук

1. Сопнєва Надія Богданівна (к. пед., доцент, завідувач кафедри)
2. Корчинський Іван Осипович (доктор економічних наук)
3. Любінець Лідія Анісіївна (к. мед. н., доцент)
4. Сушко Ольга Олександрівна (к. біол. н.)
5. Борщ Ірина Степанівна
6. Готь Ірина Валеріївна
7. Панкевич Марія Станіславівна
8. Фалик Галина Сидорівна
9. Щурко Марія Мойсеївна

Сумісники (внутрішні):

1. Нечипор Наталія Олександрівна
2. Фірман Неля Андріївна

Сумісники (зовнішні):

1. Адамович Олена Олександрівна

Наукова діяльність кафедри

«Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних працівників»

Збірники матеріалів науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін:

 1. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 1. Львів-2016. 72ст.;
 2. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 2. Львів-2017. 64 ст.; 
 3. Матеріали науково-практичної конференції «Педагогічні технології творчого розвитку викладачів та студентів». Львів-2017. 58ст.
 4. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 3. Львів-2018.74ст.
 5. Матеріали науково-методичних семінарів кафедри фундаментальних дисциплін Випуск 4. Львів-2019.71ст.

Збірники матеріалів студентських науково-практичних конференцій:

 1. Збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції 
 2. «Світ навколо нас»  Випуск 1. Львів-2016. 74ст.;
 3. Збірник матеріалів студентської  науково-практичної конференції « Світ навколо нас»  Випуск  2. Львів-2017. 112ст.;
 4. Збірник матеріалів студентської науково-практичної  конференції « Світ навколо нас»  Випуск 3. Львів-2018. 96 ст.
 5. «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників регіональної студентської науково-практичної конференції (м Львів, 16 травня 2019 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А.Крупинського», 2019. – 113с.
 6. «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 21 травня 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А.Крупинського», 2020. – 252с.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою

 1. Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї
 2. Анатомія людини
 3. Анатомія та фізіологія
 4. Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату людини
 5. Анатомія та фізіологія з основами медичної генетики
 6. Інформаційні технології в медицині
 7. Медична біологія
 8. Медична генетика
 9. Медична інформатика
 10. Медична та біологічна фізика
 11. Основи біологічної фізики та медичної апаратури
 12. Основи гістології
 13. Основи медичної генетики
 14. Основи медичної інформатики
 15. Основи патоморфології та патофізіології
 16. Патоморфологія з секційним курсом
 17. Патоморфологія та патофізіологія
 18. Патофізіологія
 19. Ріст і розвиток людини
 20. Фізіологія
 21. Фізіологія людини

        25 вересня 2020р., о 12.00 у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбувся захист дисертаційної роботи Сушко Ольги Олександрівни на тему “Метаболічні процеси в організмі щурів за дії ванадію та хрому на тлі експериментального цукрового діабету” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковий керівник – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН.

        Кафедра фундаментальних дисциплін вітає Сушко О.О. з успішним захистом дисертації і бажає подальших успіхів у науковій діяльності.

Новини кафедри